zaterdag 30 oktober 2010

Jong N-VA Lebbeke verkoos An Vervliet tot voorzitter

De recente verkiezingsoverwinning van N-VA had duidelijk ook een positieve invloed op het aantal nieuwe, jonge leden die toetraden tot onze partij.
Jong N-VA Lebbeke, dat zijn de N-VA leden van 16 tot 31 jaar, verkozen een nieuw bestuur.
An Vervliet, 27 j, werd verkozen tot voorzitter, en volgt hierbij Vincent De Wolf op.
Zij liep lagere school te Lebbeke aan de VBS , deed universitaire studies te Brussel, waar zij afstudeerde tot licentiaat geschiedenis
Momenteel is zij werkzaam in het federale parlement en is zij ook aktief op arrondissementeel en regionaal niveau binnen Jong N-VA

Andere bestuursleden
Klaas De Smet, student, is secretaris.
Vincent De Wolf, licentiaat Politieke en Sociale Wetenschappen en student Rechten; hij is penningmeester
Pieter Paul Moens, informaticus
Berten De Mol, opvoeder
Stefaan Delplanque, student
Goedele Uyttersprot, advocaat en gemeenteraadslid


Voor meer info: an.vervliet@n-va.be of 0473/.299 866

Het bestuur van Jong N-VA Lebbeke,

zondag 17 oktober 2010

Belliardtunnel sterke Hinder van 20 u tot 14u30

“….. voor de Vlamingen duren de werken blijkbaar wat langer….; zij staken er ook het meeste geld in !”

zaterdag 11 september 2010

Jong N-VA Dender verkoos nieuw bestuur, Vincent De Wolf nieuwe voorzitter

Jong N-VA Dender, de jongerenafdeling van N-VA, dit zijn de N-VA-leden tot 31 jaar, verkoos een nieuw bestuur voor het arrondissement Dendermonde.

Hierin zitten vertegenwoordigers van de afdelingen Dendermonde, Lebbeke, Waasmunster, Wichelen, Zele, Berlare en Hamme.
Tot voorzitter werd Vincent De Wolf uit Lebbeke verkozen, An Vervliet wordt secretaris en Laurent Marien staat in voor de centen.
Zij volgen Mario Rottiers, Bartel Willems, Jeroen Huylebroeck en Goedele Uyttersprot op die om leefdijds- of andere redenen geen kandidaat meer waren.


Samenstelling nieuw bestuur :

Voorzitter : Vincent De Wolf
Secretaris : Anneken Vervliet
Penningmeester : Laurent Mariën
Bestuursleden : Pieter Paul Moens,
Stefaan Delplanque
Klaas De Smedt
Thomas Hilgert
Jelle D'eer
Harry De Paepe
Timothy De Beir

Dit jaar mocht Jong N-VA Dender nog de “Welpennestprijs” in ontvangst nemen als meest verdienstelijke Jong N-VA-afdeling.

Op de verkiezing waren de federale volksvertegenwoordigers Miranda Van Eetvelde en Karel Uyttersprot te gast.

Zij gaven een toelichting bij de huidige stand van de politieke toestand.

Vincent De Wolf
Voorzitter Jong N-VA Dender
GSM 0472 35 39 52

zaterdag 4 september 2010

Verzoekschrift : Verkeer Bellestraat - Overnest- Verkeersspiegel

Betreft: verkeersveiligheid Bellestraat

In de loop van de maanden juli en augustus heb ik, samen met een aantal bewoners, de verkeersproblemen in de Bellestraat aangekaart en een petitie georganiseerd om hieraan te verhelpen. Ook op het verkeersplatform werd dit besproken.

Vooral de verkeersonveiligheid voor de gebruikers van de buurtwegel tussen de Kouterbaan, Bellestraat en Overnest tevens de 1ste bocht in de Bellestraat, werd daarin centraal gesteld met als oplossing, het plaatsen van een verkeersspiegel op deze hoek.

Deze petitie kreeg de steun van zowat 250 bewoners en weggebruikers, en werd overgemaakt aan het gemeentebestuur.
Met genoegen stel ik vast dat het gemeentebestuur hier een gunstig gevolg aan gegeven heeft door het plaatsen van een verkeersspiegel.

Deze actie is een eerste stap in de goede richting van verschillende oplossingen voor de onveiligheidssituatie's in de Bellestraat.

Ik zou zeggen:
" waar een wil is is een weg."
Pieter Paul Moens
Eugeen De Saedeleir
Roger Van Vaerenbergh

Eugeen De Saedeleir, Pieter Paul Moens, Raymond Heremans, Roger Van Vaerenbergh

zaterdag 28 augustus 2010

Vredesfietseling 2010 van Voeren tot Diksmuide te Wieze


De Vredesfietseling is een jaarlijks weerkerende tocht van Vlaamsgezinde jongeren die van de Voerstreek met de fiets naar Diksmuide trekken, op weg naar de IJzerbedevaart.
Zij houden halt in Wieze voor een verfrissing, aangeboden door het gemeentebestuur dat vertegenwoordigd werd door dhr D.De Cock, schepen.
Een delegatie van N-VA Lebbeke kwam hen hun steun betuigen, nl André Segers, ondervoorzitter, Pieter Paul Moens, Jong N-VA Lebbeke en volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot.


De Vredesfietseling houdt halt in Wieze/Lebbeke
Een delegatie van het N-VA bestuur, André Segers ondervoorzitter, Pieter Paul Jong N-VA en volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot, samen met de deelnemende Jong N-VA-ers

dinsdag 3 augustus 2010

Overheid discrimineerde zélf bij zijn uitkeringen met de leeftijd !!!

Vandaag las ik op diverse website’s het nieuwsitem ” 60-plussers kunnen slechts 1.000 euro per week afhalen bij ING “.

In de loop van de dag kwam er een reactie van Minister van Consumentenzaken Vincent Van Quickenborne ( Open VLD ) dat deze maatregel niet kon, omwille van discriminatie.

Ik kan een tegenvoorbeeld geven waar de Belgische staat met zijn federale diensten, het discriminatie principe zelf toegepast heeft.

Voor mensen die autisme hebben die geboren zijn voor 1993 moesten volgens een wetgeving 66% procent gehandicapt verklaard worden om een verhoging van kindergeld te verkrijgen ( Oude wetgeving ) en mensen die na 1993 geboren zijn moesten geen 66% verklaard worden om van deze maatregel te genieten.

Deze maatregel is in 2003! Ingevoerd toen zat de regering Open VLD aan zet met toenmalig eerste Minister Guy VERHOFSTADT.

Meneer Van Quickenborne vergeet dat zijn partij toen in de meerderheid zélf discrimineert.

Men moet correct blijven aan beide kanten.
Dit probleem werd in 2008 aangekaard door N-VA parlementair Sarah Smeyers op vraag van mij.

En met een koninklijk besluit pas in 2009 aangepast.

zondag 27 juni 2010

Jong N-VA Dender beste jongerenafdeling N-VA

Jong N-VA Dender heeft op zaterdag 26 juni in Hofstade de Welpennestprijs ontvangen. Deze jaarijkse prijs wordt uitgereikt aan de meest verdienstelijke Jong N-VA afdeling van Vlaanderen.

De Dendermondse voorzitter van Jong N-VA Dender, Mario Rottiers, verwoordt het in zijn speech als volgt: “Als voorzitter van Jong N-VA Dender besef ik maar al te goed dat alles start met een goede basiswerking. Onze jongeren zijn de toekomst die Vlaanderen verder zullen uitbouwen, de vorm verder inhoud moeten geven en de moeilijkheden dienen te trotseren die nog op ons zullen afkomen. Zij zullen vroeg of laat de rangen versterken en de partij voeden met een frisse kijk, inspiratie en jeugdige geestdrift. Daarom is het zo belangrijk dat wij als Jong N-VA deze mensen kunnen blijven aantrekken en de kans kunnen blijven geven om zich verder te ontplooien en te ontwikkelen tot zelfbewuste, goed ingelichte en initiatiefnemende Vlamingen!”


Deze erkenning is er gekomen dankzij de sterke stijging van het ledenaantal bij Jong N-VA, het aantal activiteiten waarmee Jong N-VA Dender zich profileert in de streek en de sterke betrokkenheid met Jong N-VA Nationaal.


zaterdag 26 juni 2010

De langste reis begint met de eerste stap.

Porro iter itineris suscipio per a primoris ingredior

De langste reis begint met de eerste stap

Toen Geert Bourgeois op 13 oktober 2001 een nieuwe partij, N-VA, voorstelde die voortbouwde op de rijke Volksunie-traditie maar met een hernieuwde, ambitieuze opdracht, zou niemand geloofd hebben dat nog geen 9 jaar later deze partij de grootste partij van Vlaanderen en België zou worden

Het doel was duidelijk, Vlaamse zelfbeschikking, de weg om er te geraken nog onduidelijk en allesbehalve eenvoudig. De stigma’s die op ons werden geplakt en de tegenkantingen van het oude Belgische establishment, die onze partij dagelijks dienden te trotseren, weerhield onze partij er niet van om het pad voor meer Vlaanderen te effenen. Voor ons was het al duidelijk dat meer autonomie bij de regio’s de enige oplossing is om uit de Belgische wurggreep te komen die ons land dreigt te verstikken. Jammer genoeg hadden we een zware economische, financiële en een 3-jaar durende Federale crisis nodig om de anderen hier ook nog van te overtuigen. Maar de overwinning is binnen en onze geweldige voorzitter Bart De Wever is nu aan zet om de paden te effenen voor die oh zo broodnodige staatshervorming die ons land terug op het spoor moet brengen.


Als voorzitter van Jong N-VA Dender besef ik maar al te goed dat alles start met een goede basiswerking. Vandaar ook mijn keuze om deze voordracht te begin met de alom bekende oude Chinese zegswijze “De langste reis begint met de eerste stap”. Onze jongeren zijn de toekomst die Vlaanderen verder zullen uitbouwen, de mensen die de vorm inhoud moeten geven en de moeilijkheden dienen te trotseren die nog op ons zullen afkomen. Zij zullen vroeg of laat de rangen versterken en de partij voeden met een frisse kijk, inspiratie en jeugdige geestdrift. Daarom is het zo belangrijk dat wij als Jong N-VA deze mensen kunnen blijven aantrekken en de kans kunnen blijven geven om zich verder te ontplooien en te ontwikkelen tot zelfbewuste, goed ingelichte en ondernemende Vlamingen

Ik wil bij deze graag al mijn bestuursleden van Jong N-VA Dender bedanken voor hun inzet, geestdrift en vriendschap. Ook mijn oprechte dank aan de andere Jong N-VA afdelingen in ons fantastische Vlaanderenland. In het bijzonder Jong N-VA Aalst voor hun gastvrijheid hier in Hofstade en uiteraard Jong N-VA Nationaal voor hun vertrouwen in onze afdeling en voor deze zeer gewaardeerde prijs. Leve Vlaanderen! Bedankt!

Mario Rottiers
Voorzitter Jong N-VA Dender

zondag 4 april 2010

Kinderbijslag uitgekeerd in Belgie aan niet-Belgen die in het buitenland verblijven

HLN weet te vertellen dat er in Belgie , in 2008, voor 38.000 kinderen kinderbijslag betaald werd aan niet-Belgen in het buitenland en dit in antwoord op een vraag van Alexandra Colen van het Vlaams Belang.

Op 23 september 2008 reeds, heeft senator Louis Ide ( N-VA ) op intiatief van ondergetekende, hierover een schriftelijke vraag gesteld ook aan Laurette Onkelinx voor de jaren 2004-2005-2006-2007...
Dit word ook aangekaart door N-VA.

Zie ook : http://www.senate.be/www/?MIval=/Vragen/SchriftelijkeVraag&LEG=4&NR=1607&LANG=nl

maandag 8 maart 2010

De staatshervorming : sociaal luik nu ook sp.a vragende partij.

Deze avond opende ik per ongeluk de pagina van de Standaard, deze krant meldt dat Sp.a minister Lieten, op het overlegcomité het punt van de verhoging van de minimumuitkering met 150 euro zal aankaarten.

Mag ik u aan herinneren dat dit een N-VA-eis van bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement van 2009 .( http://www.n-va.be/verkiezingen/programma/vlaams1.asp )
Leuk dat andere partijen de N-VA eisen beginnen bij te treden.

Rest nog de voornaamste eis: een grondige staathervorming.