donderdag 27 december 2012

Frederik Ringoot nieuwe voorzitter Jong N-VA Lebbeke

Het nieuwe bestuur van Jong N-VA Lebbeke 


Op de foto vlnr: Pieter Paul Moens, Klaas De Smedt, Frederik Ringoot, Vincent De Wolf en An Vervliet.

Lebbeke – Op zaterdag 15 december organiseerde Jong N-VA Lebbeke een bestuursverkiezing in zaal ’t Toreken. Frederik Ringoot (23) werd verkozen als nieuwe voorzitter. Klaas De Smedt (18) zet zijn functie van secretaris verder en ook Vincent De Wolf (28) blijft penningmeester. An Vervliet (29), de voormalige voorzitter, wordt bestuurslid. Op deze manier heeft zij meer tijd voor haar taken als provincieraadslid en gemeenteraadslid. Ook Pieter Paul Moens (24) blijft in het bestuur.

Editie Dendermonde - 22 december 2012

zondag 11 november 2012

N-VA bestuursleden St Maarten Denderbelle 11.11.2012

Bestuursleden N-VA staan op 11 november, Sint Maarten,  klaar om alle oudjes (+75 j) van Denderbelle te bezoeken en bezorgen hen een Sint-Maartenspeculoos.

Sint Maarten van de N-VA kwam bij de oudjes in Denderbelle en bracht aan allen speculozen Sint.

Reeds vele jaren lang brengen N-VA bestuursleden een Sint Maartengeschenkje aan de oudjes in Denderbelle.

Deze traditie dateert van de tijd dat Jef Uyttersprot voorzitter was van de Volksunie in Belle en Anna De Cock secretaris, en gaat bijna 40 jaar terug in de tijd.

Karel op bezoek bij naamgenote Germaine Uyttersprot te Denderbelle. Germaine is 101 ! jaar. Zij is nog bijzonder goed, woont op de eerste verdieping van haar woning en doet nog dagelijks de trappen. Iedere zondags gaat zij eten bij een van haar dochters die ook alle zorg aan hun moeder besteden.

dinsdag 16 oktober 2012

N-VA Lebbeke grote overwinnaar Gemeenteraadsverkiezingen

DANK,

Dank aan alle kandidaten voor hun tomeloze inzet,
Aan alle bestuursleden,
Aan alle plakkers,
Aan alle vrijwilligers die brieven schreven,folders bedeelden,
Aan onze plakploegen,
Aan allen waar wij een bord in de tuin mochten plaatsen of een affiche mochten ophangen,
Dank aan allen,
Maar zeker ook aan onze 3674 KIEZERS.

In Lebbeke is de N-VA ongetwijfeld de grote overwinnaar van de Gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012.

Met een score van 28.4% en 8 zetels, behaalde zij een onverwacht succes.
N-VA Lebbeke kwam in 2006 nog op in kartel met CD&V. Het kartel behaalde toen 22.5% en zes zetels, waarvan één rechtstreekse verkozene voor N-VA, Goedele Uyttersprot.
De beste score die de toenmalige Volksunie ooit haalde was 18% , wat toen 4 verkozenen opleverde
N-VA is dan ook de enige winnaar. De 7 bijkomende zetels knabbelt zij weg bij zowat alle partijen: CD&V (-1), SPA De Ploeg (-1), Plus (-3) en VB (-2).
VLD behaalde 10 zetels, dit is een status quo ten opzichte van wat zij in de huidige legislatuur heeft na de overstap van François Willems (9 verkozenen + F.Willems).

Met haar score van 28.4% behaalt N-VA Lebbeke het beste resultaat in het arrondissement Dendermonde.
An Vervliet, 2°plaats in Lebbeke, werd tevens verkozen vanop de 6° plaats voor de Provincieraad.

N-VA Lebbeke is dan ook bijzonder tevreden met dit resultaat dat het gevolg is van een jarenlange goed uitgebouwde afdelingswerking, een fris en dynamisch verkiezingsprogramma en een bijzonder goede lijst.
Lebbeke heeft duidelijk gekozen voor verandering, deze verandering willen wij in Lebbeke op basis van ons programma realiseren .

Karel Uyttersprot

dinsdag 9 oktober 2012

Jong N-VA Lebbeke wint Kubb Tornooi Heizijde Herleeft

Zondag 7 oktober vond het Viking Kubb tornooi van Heizijde Herleeft plaats.

De jongerenkandidaten van N-VA deden hieraan mee onder de ploegnaam ‘Jong N-VA’. De verschillende ploegen werden in 2 poules verdeeld en Jong N-VA mocht als tweede van haar poule door naar de halve finale. Na een spannende wedstrijd stootte zij door naar de finale, waar zij het opnamen tegen een ploeg van de KSA.
Duncan: “ het was een spannend tornooi waar we veel plezier aan hebben beleefd. Even ontspannen in de drukke verkiezingsperiode heeft ons deugd gedaan. Het was ook leuk om te zien dat er ploegen waren van alle leeftijden. Het is duidelijk dat Viking Kubb steeds meer ingeburgerd geraakt.

Wij zijn trots dat we gewonnen hebben, maar uiteindelijk hebben we vooral een heel leuke namiddag gehad.”


Foto, v.l.n.r.: Frederik Ringoot, An Vervliet, Duncan Braeckevelt, Goedele Uyttersprot, Isabelle Maesen, Inse Thielemans.

maandag 8 oktober 2012

Gazet van Wies

De N-VA kandidaten met bindingen met Wieze hebben een Gazet van Wies uitgegeven,.
Hierin staan weetjes over Wieze, de voorstelling van de kandidaten,maar ook een woordzoeker, een rebus,..

Wieze kandidaten:Raf De Wolf (5°pl), Bea Van Damme (8), Paul Moens (9), Dominique De Jonge (16),Jan Macharis (17), Nele Bosman (24) en Goedele Uyttersprot (gemeenteraadslid-lijstduwer).

N-VA Bestuur Denderbelle-Lebbeke-Wieze

Klik voor Gazet van Wies

Stoelendans bij aanstelling voorzitters kiesburea's Lebbeke

Het kantonhoofdbureau is ijverig bezig met de samenstelling van de kiesbureau’s in de gemeenten ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14.10.2012.

Voor Lebbeke kan men alleszins spreken van een Stoelendans. Op eenzelfde dag kregen een aantal personen het bericht dat zij aangesteld werden als voorzitter van een kiesbureau in Lebbeke,
en op dezelfde dag kregen zij een schrijven dat zij van deze verplichting werden ontslagen (bijlage).

Deze beide brieven gingen uit van de voorzitter van het kantonhoofdbureau, D. Van der Kelen.
De geweerde betrokkenen waren vroeger reeds voorzitter van een kiesbureau.

N-VA is nieuwsgierig of men op dezelfde wijze alle voorzitters van de kiesbureau’s heeft onderzocht.
En hier knelt het schoentje: blijkbaar worden vooral voorzitters met connecties met N-VA kandidaten geweerd.

Namens N-VA bestuurDenderbelle-Lebbeke-Wieze
André Segers,
Voorzitter

zaterdag 6 oktober 2012

Recht op vrije meningsuiting

Wij stellen vast dat een aantal personen die toestemming gaven aan N-VA om borden te plaatsen op hun eigendom, door VLD-militanten werden benaderd om de borden/affiches  te verwijderen.

N-VA wijst er op dat de vrije meningsuiting van personen en hun politieke overtuiging, een fundamenteel democratisch en grondwettelijk recht is.

Het is onaanvaardbaar dat personen die uiting geven aan hun overtuiging zouden geïntimideerd of onder druk zouden gezet worden.
N-VA Lebbeke heeft dan ook aan schrijven gericht aan de lijsttrekker van Open VLD, de heer François Saeys om deze praktijken te stoppen.

Zij doet bij deze een oproep aan alle politieke partijen om de vrije meningsuiting te respecteren.

In bijlage maken wij u kopij van dit schrijven over.

Voor het N-VA Bestuur Denderbelle-Lebbeke-Wieze,

André Segers,
Voorzitter

vrijdag 5 oktober 2012

N-VA trekt met huifkar Door Denderbelle

Zondag 30 september hield N-VA een actie in Denderbelle. Met een huifkar vol ballonnen trokken enkele kandidaten door de straten en brachten een bezoek aan de Bellenaren.


Hilde Pauwels : “wij wilden iets speciaals doen voor Denderbelle. Zelf woon ik hier al 16 jaar en ik vind het zeer belangrijk dat er voldoende aandacht gaat naar onze deelgemeenten. Met deze actie willen wij aantonen dat Belle ons als N-VA nauw aan het hart ligt. Onze prachtige deelgemeenten mogen niet stiefmoederlijk behandeld worden door het centrale bestuur gevestigd in Lebbeke, maar hun landelijk karakter moet net gekoesterd worden.”


Ook de kandidaten An Vervliet, Bea Van Damme en Duncan Braeckevelt waren van de partij. Met deze actie willen deze kandidaten benadrukken dat N-VA wil dat er meer financiële middelen naar de deelgemeenten Belle en Wieze gaan. Dat moet dienen voor onder meer de opwaardering van de dorpscentra, het onderhoud van het wegennet, aanleg van fietspaden, de aanpak van de plaatselijke overstromingen en een degelijke ondersteuning van de plaatselijke jeugd- en sportverenigingen.


Verschillende kandidaten op de lijst hebben een band met Denderbelle. Vandaar dat N-VA het belangrijk vond om deze actie nu te doen.

An Vervliet
an.vervliet@n-va.be

zaterdag 29 september 2012

Campagne


Op Campagne van een sympathisant in Lebbeke centrum

dinsdag 18 september 2012

Karel Uyttersprot legt klacht neer tegen onbekenden wegens vandalisme

Na het bekladden van borden van N-VA heeft Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger en lijsttrekker N-VA Lebbeke, klacht neergelegd bij de lokale politie tegen onbekenden.

Affiches werden besmeurd en beschadigd en dienden vervangen te woorden.

Afgezien van de besmeuring van ons imago leiden deze beschadigingen ook tot oplopende kosten.

N-VA vraag dat de daders, in plaats van de borden te beschadigen om hun mening te verkondigen, in debat zouden treden over onze boodschap en ons programma .
Pas op deze wijze kan het komen tot een constructieve wisselwerking.

Wij stellen vast dat niet alleen N-VA hiervan het slachtoffer is maar dat ook andere partijen voorwerp zijn van graffiti en vandalisme.

Karel Uyttersprot
Lijsttrekker N-VA

zondag 16 september 2012

15-09-2012 : 11de Grote Spaghettiziwer


Spaghettizwier: de medewerkers zijn er klaar voor !


Foto's Spaghettizwier affiches kandidaten

  
Spaghettizwier foto van de zaal: recordopkomst

zaterdag 1 september 2012

Laatste Vredesfietseling en IJzerbedevaart; van Wieze tot Diksmuide

VREDESFIETSELING en IJZERBEDEVAART:Van Wieze tot Diksmuide

“De IJzerbedevaart:is in de eerste plaats een herdenking van het sneuvelen van frontsoldaten van ’14-‘18 en van alle slachtoffers van oorlog en geweld.”

De IJzerbedevaart is in zijn huidige vorm – de 85 ° bedevaart- aan zijn laatste editie toe op zondag 26 augustus.

De bedevaart zal in 2013 doorgaan volgens een nieuw concept en waarschijnlijk plaatsvinden op 11 november.

Zij is een  herdenking van alle oorlogsslachtoffers en van de gesneuvelde frontsoldaten van ’14-’18, die in erbarmelijke omstandigheden vochten onder volksvreemde bevelhebbers.

Maar is ook uitgegroeid tot de herdenking van al wie ten prooi viel of valt van oorlog en geweld.
Karel Uyttersprot :  “reeds van kindsbeen af trokken wij ieder jaar met gans het gezin, moeder, vader en 7 kinderen, naar Diksmuide. Het was een jaarlijkse vaste bedevaartdag waar we naar uitkeken, een ganse belevenis.

Ik denk dat het aantal keren dat ik deelnam tussen de 45 en de 50 moet liggen. Met een beetje weemoed kijk ik terug op het verloren gaan van deze traditie, maar ik kijk met belangstelling ook uit naar het alternatief voor deze herdenking op 11 november.”

Ieder jaar opnieuw is N-VA Lebbeke aanwezig op deze Bedevaart  te Diksmuide onder het motto “Nooit meer oorlog” en Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid.
Voorafgaand aan de IJzerbedevaart trekken jongeren van de Voerstreek naar Diksmuide voor een “Vredesfietseling”.

Deze passeert ieder jaar in Wieze voor een gemeentelijke verfrissing in het Ontmoetingscentrum.Foto: een van de  Vredesfietselingen ,vertrek te Wieze, vooraan N-VA raadslid Goedele Uyttersprot en zus Katelijne.

Jaarlijks is er een bloemenhulde te Diksmuide; Goedele draagt hier de krans van de Vlaamse Volksbeweging.

N-VA Lebbeke

vrijdag 24 augustus 2012

Waardig afscheid nemen

Met genoegen vernemen wij de gemeente Lebbeke een luifel plaatst op het gemeentelijke kerkhof.

Dit is de realisatie van een N-VA voorstel van juni 2008 (zie bericht van 8.6.2008 van de raadsleden Goedele Uyttersprot en Marcel Vermeir (+)).

In Denderbelle werd dit reeds uitgevoerd. Wij hopen dat een dergelijke luifel, zoals beloofd, ook in Wieze wordt geplaatst. Luifel Kerkhof Opwijk
 N-VA bestuur
André Segers

vrijdag 17 augustus 2012

N-VA Lebbeke stelt zijn kandidaten voor : GR Verkiezingen 14.10.2012

Met genoegen stellen wij u de lijst voor waarmee N-VA Lebbeke naar de verkiezingen trekt op 14.10.2012.

Op de lijst staan 13 mannen en 12 vrouwen ;Twee kandidaten stonden bij de vorige verkiezingen op de kartellijst CD&V- N-VA, met name Goedele Uyttersprot en Hugo De Mol.

Geen enkele van onze  kandidaten stond bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen op een anderen lijst !
Wij kunnen rekenen op 23 nieuwe, gemotiveerde, kandidaten . Onder hen een aantal personen die vroeger actief waren in de Volksunie
.
Het bestuur vroeg Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger in het Federale Parlement,om de lijst te trekken.

Tweede kandidaat is An vervliet, die ook op de Provincieraadslijst staat (6° pl) als kandidaat voor onze gemeente.

De jongste kandidaat is Frederik Ringoot (23 j) , pas afgestudeerde master in de rechten; de oudste kandidaat is Pierre Moens, 68j , die als stukadoor heel wat huizen in Lebbeke ’plakte’.
Er staan zowel werknemers, vakbondsmensen,huismoeder, zelfstandigen, ambtenaren, vrije beroepen, als gepensioneerden ( een steeds groter wordende groep in Lebbeke) op de lijst, met een goede territoriale spreiding.

Karel Uyttersprot, lijsttrekker :”Samen willen wij gaan voor verandering, verandering die moet beginnen in Denderbelle-Lebbeke-Wieze. Het is een sterke lijst met gedreven en gemotiveerde kandidaten .   Dit gebeurt op basis van een dynamisch en fris programma, dat tot stand kwam door overleg met het middenveld, met betrokkenen, met vakspecialisten, met het bestuur,… Er werden 15 speerpunten bepaald die deze verandering moeten concretiseren.”

André Segers, voorzitter, 3de plaats: “Met deze verkiezingen willen wij gaan voor een maximaal resultaat . De N-VA is een beleidspartij . Voor N-VA is beleid voeren teamwerk; niet het werk van één persoon, maar “ het werk  van een groep mensen”. Maar wat mij tevens verheugt is het feit dat een aantal ‘oude getrouwen’ een groep jongeren en ‘middenklassers’ op sleeptouw nemen en zo de toekomst verzekeren .”

Raf De Wolf, 5de plaats:” het programma was voor mij een belangrijk element om mij te engageren op de lijst voor N-VA; een programma is nooit af, maar de inspraak en kansen die de kandidaten krijgen om hieraan mee te werken is voor mij een belangrijk element. De openheid en de goede sfeer die er heerst liggen mij. Ik wil mij dan ook ten volle engageren om deze verkiezingen tot een succes te maken.”

De Kandidaten en lijst en informatie : Klik Hier

Namens het bestuur,

Karel Uyttersprot
Lijsttrekker N-VA Lebbeke
Volksvertegenwoordiger

woensdag 15 augustus 2012

Ondernemers & Middenstand goed vertegenwoordigd op N-VA lijst Lebbeke

N-VA Lebbeke komt naar voor met een sterk programma voor zelfstandigen, middenstand, KMO’s en lokale economie.

Dit programma kwam tot stand in overleg met ondernemers en zelfstandigen.

Het ondernemerschap is bovendien goed vertegenwoordigd op de N-VA lijst van Lebbeke voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.    

Carin Meert, 6°plaats, is verpleegster, maar als ondernemersvrouw en ondernemersdochter  heeft ook zij meer dan gewone belangstelling voor KMO’s.

Dominique De Jonge is vertegenwoordiger voor een installateur van grootkeukens, was voordien uitbater van de frituur aan ’t station van Lebbeke en later ook van een broodjeszaak .

Goedele Uyttersprot, lijstduwer, is advocaat en runt haar eigen kantoor in Lebbeke dat gespecialiseerd is in jeugdrecht, familierecht en burgerlijk recht. Zij zetelt in de gemeenteraad sinds 2006, toen zij als 16de kandidaat, rechtstreeks verkozen werd op de kartellijst CD&V-N-VA.

Hilde Uyttenhove-Verhaege is zaakvoerder van de gelijknamige interieur en decoratiezaak op de Grote Plaats/Dendermondsesteenweg  te Lebbeke. Zij is ook actief in de organisatie voor ondernemende vrouwen, Markant.

Karel Uyttersprot, lijsttrekker, stond 25 jaar lang aan het hoofd van de belangrijkste bedrijvenorganisaties in de provincie. Hij is momenteel volksvertegenwoordiger in het federale parlement waar hij actief is in de commissies Bedrijfsleven en Handels- en Economisch Recht. Daarnaast gaat zijn bekommernis uit naar een breed spectrum van sociaal-maatschappelijke problemen.

Pierre Moens, uit de Bellestraat, is zelfstandig stukadoor. Hij leerde van jongsaf zijn stiel als zelfstandig plakker/stukadoor in Lebbeke. Dochter Katleen is OCMW-raadslid in Kapellen, waar schoonzoon Renaat is gemeenteraadslid is.

Raf De Wolf, plaats 5, is zaakvoerder van een bedrijf gespecialiseerd in belettering , werfborden en bedrukking van textiel. Raf is bovendien een van de drijvende krachten en bezielers van “Lebbeke Bruist”.

N-VA bestuur Lebbeke
André Segers
Voorzitter

vrijdag 10 augustus 2012

Bedankt Els


N-VA Lebbeke wil Els Sinnaeve danken voor haar inzet als OCMW-mandataris.
Els verhuist naar Dendermonde en zal daar kandidaat zijn op de N-VA lijst.
Naast haar OCMW-mandaat was Els vooral begaan met de speelpleinen te Lebbeke.Mede onder haar impuls werd een petitie georganiseerd, werden alle speelpleinen in kaart gebracht en werd deze problematiek op de agenda van de gemeenteraad geplaatst.
Vooral het onderhoud en de uitrusting van de speelpleinen werden onder de aandacht gebracht.

N-VA Lebbeke neemt dit dossier op in haar programma van de gemeenteraadsverkiezingen en blijft verder ijveren voor goed uitgebouwde speelterreinen voor onze kinderen.

Als gevolg van haar verhuis – haar ID kaart is sinds gisteren 9.8.2012 officieel in orde-zal zij voor de eerstvolgende OCMW-raad haar mandaat ter beschikking stellen.

Voor N-VA
André Segers, voorzitter
Hugo De Mol, OCMW-raadslid

maandag 30 juli 2012

Raf De Wolf op Lijst N-VA

Raf De Wolf (38) uit de Binnenstraat in Lebbeke zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van N-VA een plaats innemen. De man is in Lebbeke vooral bekend als mede-oprichter en bestuurslid van de vereniging Lebbeke Bruist.

Hij was ook actief als voetballer bij KSK Lebbeke en FC Wieze, waar hij ook nog enkele jeugdploegen trainde. Momenteel is Raf spelend lid van minivoetbalclub 't Voetlicht en tennist hij bij Hof ter Burst. Zijn partner is Cathy De Wolf, wiens ouders nog café 't Oud Gemeentehuis uitbaatten. "Lokale economie, jeugd en sport liggen mij erg nauw aan het hart", zegt hij.

"Hiervoor wil ik mij dan ook ten volle engageren." N-VA Lebbeke is verheugd met de kandidatuur van De Wolf. "Hij is een actieve ondernemer in de letterlijke zin van het woord: hij heeft zijn eigen bedrijf en is initiatiefnemer van tal van maatschappelijk relevante projecten", zegt voorzitter André Seghers. (DND)

Nele Dooms - Het Laatste Nieuws - Regio Dendermonde - 27 juli 2012

N-VA stelt kop en staart van lijst gemeenteraadsverkiezingen voor

De N-VA van Lebbeke heeft de kop en staart van haar lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober bekend gemaakt.

Lijsttrekker wordt Karel Uyttersprot (63), huidig volksvertegenwoordiger. Hij komt uit het bedrijfsleven, eerst als hoofd van de commerciële dienst bij de NV Wattex in Buggenhout, nadien als gedelegeerd bestuurder van Voka Kamer van Koophandel. In juni 2010 werd hij verkozen tot volksvertegenwoordiger in het federaal parlement, waar hij onder andere coördinator is voor de N-VA in de commissies Bedrijfsleven en Handels- & Economisch Recht.


Op de tweede plaats komt An Vervliet, parlementair medewerkster. Zij is sinds 2002 actief bij N-VA. Aanvankelijk was dat enkel bij de jongeren, maar sinds 2008 maakt zij ook deel uit van het bestuur van N-VA Lebbeke-Wieze-Denderbelle. Sinds 2010 zetelt zij in de Nationale Raad van Jong N-VA, de partijraad van de jongeren en in de Jeugdraad van Lebbeke voor Jong N-VA.

Op de derde plaats volgt André Segers (60), bruggepensioneerde. André stond in juni 2009 op de vijftiende plaats bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Om de lijst te duwen is Goedele Uyttersprot (31), dochter van de lijsttrekker, aangeduid. Zij is advocate en werd in 2006, vanop de zestiende plaats, rechtstreeks verkozen op de kartellijst CD&V-N-VA tot gemeenteraadslid.

Nele Dooms - Het Laatste Nieuws Regio Dendermonde - 25 juli 2012

vrijdag 13 juli 2012

Jong N-VA Dender reikte Denderoorkonde uit aan de Dendermondse rugbyclub

Tijdens de traditionele 11-juli viering die doorging op dinsdag 10 juli in zaal Steenpoort te Dendermonde reikte Jong N-VA Dender traditioneel de Denderoorkonde uit.  De Denderoorkonde is een onderscheiding voor verenigingen en organisaties die een meerwaarde betekenen voor de wijde regio. Dit jaar viel deze eer te beurt aan de Dendermondse rugbyclub.

Dit omdat zij op sportief vlak reeds jaren tot de top van België behoren. Zo wonnen zij dit jaar de Beker van België en behaalden zij  de titel van landskampioen bij zowel de vrouwen als de mannen.  Maar zij zijn ook actief  op maatschappelijk vlak. Zo organiseren zij geregeld initiaties in de wijde Denderstreek waarbij de schoolgaande jeugd kan proeven van de sport en worden minder gegoede mensen professioneel opgevangen.

Verder wensen wij  de Dendermondse Rugbyclub te onderscheiden voor de organisatie van het jaarlijkse Flanders Open Rugby Event dat ook dit jaar weer een succes was met 76 deelnemende ploegen uit 15 landen. Het is een evenement dat op zich reeds gelauwerd wordt voor de professionele organisatie en de amusante sfeer die er heerst.

Met het uitreiken van de Denderoorkonde wensen wij ook nog eens de talrijke vrijwilligers in de bloemen te zetten. Ook voor de Dendermondse rugbyclub zijn zij onmisbaar. Dit benadrukte ook Kris Van Damme, erevoorzitter van de Dendermondse Rugbyclub, in zijn dankwoord. Vrijwilligers vormen immers het cement van onze samenleving . De successen die de Dendermondse rugbyclub vandaag oogsten,  zijn voor een groot aandeel aan hen te danken.


Op de foto’s: Kris Van Damme (erevoorzitter Dendermondse rugbyclub) en  An Vervliet, Laurent Mariën en Vincent De Wolf (Jong N-VA Dender)

Meer informatie: Vincent De Wolf (voorzitter Jong N-VA Dender), 0472/35.39.52

dinsdag 10 juli 2012

11 juli 2012 : Een Roos voor een leeuw

Morgen vieren wij het feest van de Vlaamse Gemeenschap.

Bestuursleden en kandidaten van N-VA Lebbeke bezorgen aan de inwoners van Denderbelle, Lebbeke en Wieze, aan al wie een Leeuwenvlag uithangt, een roos.

Daarnaast krijgen zij ook een uitnodiging om op zondag a.s. met ons een pint (of frisdrank)te drinken in ’t Toreken , Grote Plaats te Lebbeke, vanaf 10u30.

Een unieke gelegenheid om samen van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen in de nationale en lokale politiek en de polsslag te meten van wat de mensen bezig houdt.

In totaal zullen wij ruim 200 bezoeken afleggen aan bevlaggers in onze gemeente.

vrijdag 6 juli 2012

Leo Verhulst op N-VA lijst Lebbeke

Leo Verhulst, °1953, zal bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opkomen voor N-VA Lebbeke. Hij is een telg uit een bekende en actieve Lebbeekse familie.

Professioneel was hij werkzaam als postmeester  te Laken en Asse, om nadien operationeel platformmanager te worden voor bpost Vlaams-Brabant.

Leo is vooral bekend voor zijn inzet en activiteiten binnen het sportgebeuren in Lebbeke.

Hij was 12 jaar speler bij de 1ste ploeg van SK Lebbeke en nadien jeugdtrainer en jeugdcoördinator bij dezelfde club. Hij maakte daarnaast ook deel uit van het bestuur van de atletiekclub AC Lebbeke.

Daarnaast speelde hij ook golfbiljart en werd hij in 1975 tot ‘sportman van Lebbeke’ bekroond.

Momenteel bestaan zijn sportieve activiteiten uit: fietsen,biljarten en kaarten.

Leo heeft 3 kinderen en 4 kleinkinderen.

Leo Verhulst: “ik was geboeid door het creatieve en frisse programma dat N-VA uitwerkte voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vooral de positieve benadering , vanuit een eigen visie, spreekt mij aan. Zelf ben ik het meest begaan in alles wat te maken heeft met sport, maar ook de problemen rond mobiliteit en wegeninfrastructuur boeien mij.”

André Segers, voorzitter: ” Wij zijn gelukkig met de kandidatuur van Leo. Een Verhulst op onze lijst is bijna een must. Vorige keer konden wij rekenen op David Verhulst die nu in Buggenhout woont en in de Volksunie-periode was broer Karel een vaste waarde.


N-VA Bestuur Lebbeke

woensdag 27 juni 2012

Dochter en vader Uyttersprot op N-VA lijst Lebbeke

Goedele en Karel Uyttersprot staan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober op de N-VA lijst te Lebbeke.

Goedele , 31 jaar, studeerde rechten aan de Universiteit Brussel, is advocaat te Lebbeke en zetelt sinds 2006 in de Gemeenteraad. Zij werd toen rechtstreeks verkozen op de kartellijst CD&V-N-VA. Zij stond ook aan de wieg van Jong N-VA Lebbeke. Partners van Goedele is David Schepens en zij hebben twee kindjes, Zeger en Isolde.

Karel, 62 jaar, studeerde aan de Universiteit Gent oa Administratief Recht en volgde management bij Prof.André Vlerick. Hij leidde 10 jaar de Commercieel Dienst bij de NV Wattex te Buggenhout en was  ruim 25 gedelegeerd bestuurder van Voka Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen. Hij gaf zijn job in het bedrijfsleven op en zetelt sinds 2010 in het federaal parlement als volksvertegenwoordiger.

Hij coördineert in het parlement de N-VA fractie in de commissies Bedrijfsleven en Handels &Economisch Recht.

Karel is gehuwd met Marleen De Block . Zij hebben twee dochters, Katelijne, schooljuf in de Puzzel te Lebbeke en Goedele.

André Segers: Goedele en Karel zijn vaste waarden en sterkhouders van de N-VA te Lebbeke; hun inbreng en inzet liggen mee aan de basis van de werking en succes  van de N-VA in onze gemeente.

Voor het N-VA bestuur Lebbeke,
André Segers,
Voorzitter

maandag 25 juni 2012

Christel De Donder, adjunct-directeur CVO Tanera ,op de lijst van N-VA Lebbeke

Christel De Donder (46j) adjunct-directeur bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs Tanera Aalst (De Ledebaan - De Welvaert) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober op de lijst staan van N-VA Lebbeke.

Zij haalde het diploma van bachelor in het onderwijs en is tevens actief als kwaliteitscoordinator.
Zij is de dochter van Victor De Donder en is gehuwd met Alfons Moereels . Zij is moeder van 2 kinderen, Nele en Bart Brusselmans.

Christel is ook actief en creatief bezig met moderne schilderkunst.

Met Christel heeft de N-VA een bijkomende expert inzake onderwijs binnen die bovendien een bijzondere balangstelling heeft voor cultuur, jeugd- en gezinsproblematiek.

André Segers,
Voorzitter N-VA Lebbeke

zondag 24 juni 2012

Brouwerij Palm stelt zijn plannen voor inzake renovatie ’t Oud Gemeentehuis Wieze

’t Oud Gemeentehuis te Wieze is een geklasseerde herberg  (° 1783, aanbouw van 1839), gelegen op het, eveneens geklasseerde Dorpsplein .

De laatste bewoners, Karel en Erna De Wolf verlieten dit pand in 2009 .

Een ogenblik werd gevreesd dat de eigenaar van dit gebouw, NV Diepensteyn – Brouwerij Palm, zou verkopen en/of hieraan een andere bestemming zou geven.

Hiertegen werd door ons, samen met mensen van de heemkring, actie ondernomen  in overleg met het kabinet ven minister Geert Bourgeois. De  kwam de eigenaar kwam  hierop gelukkig terug.

Hij verklaarde hij zich bereid om het gebouw te restaureren en in zijn functie van horecazaak, met vergadermogelijkheden, te herstellen.

NV Diepensteyn kan genieten van een tussenkomst van de Vlaamse Overheid (minister Geert Bourgeois), de provincie en de gemeente, maar het overgrote deel van de kosten wordt door de eigenaar gedragen.

Karel Uyttersprot: “Dit engagement werd ruim een jaar geleden aangegaan. Ondertussen was het enige tijd stil, maar bleven wij in contact met de eigenaars. Gespecialiseerde architecten werden door de aangesteld, materiaal-, stabiliteits- en historische studies werden uitgevoerd. Belanghebbenden en geïnteresseerden, o.a. de Heemkring H.Salvator Wieze, werden betrokken in dit dossier. Wij hebben ook gevraagd om beschermende maatregelen te treffen om verdere aftakeling te voorkomen.”

De plannen zijn klaar en werden op 20 juni op een, mede door ons ondersteunde  informatievergadering, voorgelegd aan de voornaamste belanghebbenden.

Aanwezig waren de eigenaar-bouwheer NV Diepensteyn, de heer Filip Van Damme, volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot, vertegenwoordigers van de diensten van Onroerend Erfgoed, de heemkring van Wieze, van de provincie en van de gemeente, alsmede de architecten Katelyn Verhasselt, die bekend is van de renovatie Abdij van Park –Mariapoort, Filip De Mulder en Filip Claes, interieurarchitecten.

Het gerenoveerde pand zal bestaan uit een grote mooie herberg, links, en een mooie zaal met een capaciteit van 60 a 80 personen langs de rechterkant,vroegere repetitielokaal van de harmonie. Bepaalde vloeren, oa oude Boomse tegels en gedecoreerde cementtegels, sommige deuren en ramen zullen worden bewaard en hersteld.

Karel Uyttersprot: “wij zijn bijzonder verheugd met de voorliggende plannen en de grondigheid waarmee NV Diepensteyn, brouwerij Palm, dit heeft aangepakt. Deze plannen zullen nu ter goedkeuring worden voorgelegd aan de verschillende overheden. De aanvang der werken zal pas kunnen starten na het doorlopen  van de procedures ter goedkeuring. Maar alle partijen die vandaag aan tafel zaten hebben de intentie te kennen gegeven dit dossier met de nodige spoed te zullen behandelen.

Wij zijn blij dat in dit aanslepend dossier eindelijk schot komt.”


Plannen Oud Gemeentehuis Wieze
Plannen Oud Gemeentehuis Wieze

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger

zaterdag 23 juni 2012

Dossiers Vredesbos Lebbeke/Oorlogsmonument Denderbelle

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat VOS, het Verbond der Vlaamse Ous-Strijders vzw,Vlaamse Vredesvereniging, het initiatief tot oprichting van een Vredsbos met gedenkplaat, steunt.

Dit initiatief moet ons doen herinneren aan de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog die in 2012 herdacht wordt


Karel Uyttersprot.


Brief Vos

donderdag 21 juni 2012

Buurtcomité Bovenhoek wil terug naar de oude verkeerssituatie

De bewoners van de Bovenhoekstraat in Wieze zijn niet te spreken over de gewijzigde verkeerssituatie in hun straat.
Zonder degelijke inspraak of overleg heeft het college van burgemeester en schepenen, de rijrichting omgekeerd.
Enkel de bewoners van de Bovenhoek een nieuwsbrief kregen met de mededeling van deze verandering.
Bewoners van de Nieuwstraat, die hun garage uitkomt in de Bovenhoek, werden van deze wijziging niet op de hoogte gebracht.

Waar er vroeger enkel mocht ingereden worden vanuit de Schoolstraat, richting ‘Kapelletje’/Kerkhofstraat  is de situatie veranderd en mag er nu enkel ingereden worden vanuit de Kerkhofstraat.

Zij vragen zich af wat de zin is van deze wijziging. Om vanaf ’t Kapelletje de Bovenhoek in te rijden is  niet simpel en gevaarlijk.

Daarnaast zijn er een aantal belangrijke neveneffecten. Decennia lang hebben de bewoners zich aangepast bij het bouwen en verbouwen aan de vroegere verkeerssituatie.

Door de omkering van de enkele richting zijn er nu een aantal bewoners die hun woning standplaats of garage, nog moeilijk kunnen bereiken.

Een van de bewoners: wij hebben onze garage voor mobilhome gebouwd vanuit de oude verkeersregeling. Door de omkering van de rijrichting kunnen wij niet meer op een passende manier in onze garage rijden.

Twee andere bewoners : wij kunnen totaal niet meer in onze garage. Of we moeten de garagepoort laten openstaan, of we moeten als grote, volwassen persoon ons van de bestuurders- naar de passagierszetel
verplaatsen om uit de wagen te geraken.

Als argument dat de nieuwe situatie meer verkeersveilig zou zijn is nonsens en onjuist. Wij vragen dat de situatie van vroeger, die al meer dan 50 jaar heeft gefunctioneerd, opnieuw wordt ingevoerd.

Contactgegevens : Pieters Tony, Bertin Arianne, Bovenhoek 1, Wieze.
Mail : ariannebertin@hotmail.com
Telefoon : (best bereikbaar op) 0496/68.38.21 (Arianne Bertin)

woensdag 20 juni 2012

Dorpskernherwaardering Denderbelle Dorp-Kerk-speelplein en Pastorij

Wandel- en Fietsrouteplan.

Karel Uyttersprot, geboren en getogen Bellenaar: ” N-VA pleit voor een grondige herwaardering van de dorpskern van Denderbelle.
Decennialang  is hier niets fundamenteels gebeurd, het Dorp geeft geen aantrekkelijke aanblik. Er valt nochtans iets moois van te maken.
De Dorpskernvernieuwing moet gebeuren via een totaalconcept met groen, nieuwe bestrating, nieuwbouw dat op een gezonde mannier wordt ingeplant,
goed uitgedachte parkeerplaatsen, een mooi speelterrein…
Het Dorp biedt hiervoor een aantal mogelijkheden en opportuniteiten.
Er is de mooie, historische pastorij, de geklasseerde St Martinuskerk (van 1539), het gemeentehuis en het open terrein daar tegenover,
het speelplein en kantine, de gecreëerde open ruimte tussen pastorij en Dorp…”


 Achterkant pastorij Denderbelle, rechts ziet met het Gemeentehuis.

De pastorij

De pastorij van Denderbelle, Dorp 9, staat bekend als een waardevol gebouw. Het dateert in zijn huidige vorm van 1864, maar gaat terug tot 1572 toen er sprake was van een priesteraige te Denderbelle.
Het  is één van de meest waardevolle gebouwen van de gemeente.
Vader, Jozef Uyttersprot (°1917-†2004) was ruim 50 jaar koster in Denderbelle, vandaar ook dat wij het gebouw goed kennen.
Het  is goed gelegen  met ruimte voor parking en een terras voor het gebouw, het heeft een prachtige tuin(foto) die uitgeeft op de weiden (meersen), de oude pastoorswoning heeft de hoge plafonds, mooie vloer, en deuren …  Hier kan iets moois mee gedaan worden.
De pastorij is eigendom van de gemeente en staat leeg sinds het vertrek van de laatste pastoor, E.H.Johan Van Daele, medio 2011.
Naar alle waarschijnlijkheid zal de pastorij verkocht worden. Wij stellen voor dat bij de verkoop een aantal verplichtingen worden opgelegd met het oog op het behoud van dit historisch waardevol gebouw. Dit kan na verkoop verbouwd worden tot  bv een taverne, restaurant, Bed en Breakfast,…

Het Speelplein en kantine:


Het speelplein is een bijzondere ontmoetingsplaats.
Niet allen vinden hier de bloeiende jeugdbewegingen hier een onderkomen, bovendien is het plein en de ‘kantine’ zowat dé ontmoetingsplaats geworden van het verenigingsleven.
Dit moet bewaard blijven en geoptimaliseerd worden met speeltuigen, …
Het speelplein en der tuin van de Pastorij grenzen voor het overgrote deel aan elkaar, wat een aantal mogelijkheden schept..

De Kerk

De kerk is toegewijd aan de H.Martinus en de H.Cornelius. Het is van oudsher een bedevaartsoord tegen de ‘seskens’ of de stuipen. Het oudste gedeelte dateert van 1539. Aan de voorgevel bevindt zich een gedenksteen met de slachtoffers van de 1° Wereldoorlog (WO I). Deze gedenksteen wordt gerenoveerd met het oog op de herdenkingen van 100 Jaar WO I die in 2014 plaatsvinden. Momenteel wordt getracht de namen van de slachtoffers terug te vinden . De tand des tijds heeft een gedeelte van deze gedenksteen onleesbaar gemaakt.

Het Gemeentehuis

Het Gemeentehuis van Denderbelle is beschermd en heeft nog een beperkte functie. Tegenover het gemeentehuis ligt al vele jaren een braakliggend terrein. Ook dit willen wij een functie geven en opnemen in het totaalplan.

Dag en Fietstoerisme langs Belle en Wieze:

Denderbelle,samen met het geklasseerde dorpsplein van de aanpalende deelgemeente Wieze, willen wij  een project uitwerken rond Dag- en Fietstoerisme, mogelijks ook voor verblijfstoerisme in de regio.
De aanwezigheid van de Dender,de bestaande fietspaden, de nabijheid van Aalst en Dendermonde, de nabijheid van Denderbelle Broek, lenen zich tot heel wat mogelijkheden.


Toelichting : links onder: speelplein en kantine, centraal onderaan Pastorij, groen gedeelte centraal: open ruimte tussen kerk en Pastorij;
centraal: H.H. Martinus en Corneliuskerk, hoek Meerskant en Klein Gent: Gemeentehuis met daartegenover braakliggend terrein.

Voor N-VA Denderbelle-Lebbeke-Wieze

Zwerfvuil aan de Glascontainer Flor Hofmanslaan

 Hou uw gemeente rein !


De waarschuwingen: Sluikstorten=strafbaar, ten spijt blijft het een oud zeer.

Op maandag 18 juni 2012 maakte een “wakkere burger” bijgevoegde beelden aan de glascontainer , Flor Hofmanslaan.

Het gaat hier niet alleen om glas maar ook om porselein en ander afval, wat zeker niet thuishoort in een glascontainer.

N-VA vraagt dat de gemeente contact opneemt met de firma om deze containers regelmatig leeg te maken en beter toezicht te houden op het sluikstorten..


N-VA bestuur Lebbeke

dinsdag 19 juni 2012

Jeugd en talent op N-VA lijst in Lebbeke

N-VA Lebbeke pakt uit met een aantal  jonge, bekwame kandidaten op haar lijst. Op vlak van jongeren wensen wij ons enerzijds te richten op de studerende jeugd door te focussen op een goed fuifbeleid en voorzieningen voor deze leeftijdsgroep.

Anderzijds richten wij ons op de problematieken die jonge gezinnen nauw aan het hart liggen: voldoende kinderopvang, betaalbaar wonen, verkeersveiligheid…

Een overzicht van onze jonge kandidaten en hun interesses:


Frederik Ringoot, 22 jaar, laatstejaarsstudent Rechten aan de Universiteit Gent. Hij liep school aan de VBS te Lebbeke en aan het H.Maagdcollege te Dendermonde. Frederik is actief in de speelpleinwerking Kulderzipken van Lebbeke, speelt minivoetbal en is ex-speler van Rapide Lebbeke.

Zijn belangstelling gaat vooral uit naar jeugdwerking, cultuur  en sport.
Hij is de’ benjamin’ van de N-VA lijst

An Vervliet, 29 jaar, licentiate Geschiedenis, werkzaam in het federaal parlement, voorzitter van Jong N-VA Lebbeke en secretaris van N-VA Lebbeke. Zij zetelt tevens in de Nationale Raad van Jong N-VA, de partijraad van jongeren. An was vroeger lid van meisjeschiro Sonneveld en zetelt reeds enkele jaren voor Jong N-VA in de Jeugdraad.

Naast de jeugdproblematiek gaat haar belangstelling vooral uit naar milieu, mobiliteit en betaalbaar wonen.

Duncan Braeckevelt, 31 jaar, licentiaat Criminologie en Media en Communicatie, werkt als fractiemedewerker voor N-VA in het Vlaams parlement waar hij zich onder meer bezig houdt met cultuur, jeugd en onroerend erfgoed. Voorheen was hij raadgever media op het kabinet van Geert Bourgeois.

In zijn vrije tijd gaat Duncan graag fietsen en houdt hij zich als jonge vader vooral bezig met zijn twee jonge zoontjes.

Zijn interesses gaan vooral uit naar cultuur, jeugd, onroerend erfgoed en voldoende kinderopvang. Als wielerliefhebber is hij tevens begaan met mobiliteit en de zwakke weggebruiker. Als inwoner van de Klein-Antwerpenstraat ligt ook de waterproblematiek hem nauw aan het hart.

Goedele Uyttersprot, 31 jaar, advocaat, zetelt sinds 2006 in de Gemeenteraad voor N-VA. Zij is steeds actief geweest bij Chiro Sonneveld en zit nu bij de oud-leidingbond. Goedele is moeder van 2 jonge kinderen (Zeger is 4 en Isolde 2).

Goedele voelt een grote betrokkenheid betreffende gezinsbeleid en de herwaardering van de deelgemeenten. In de huidige legislatuur heeft Goedele aan den lijve ondervonden wat er in Lebbeke allemaal nog dient veranderd en verbeterd te worden. Er is in Lebbeke nog veel werk aan de winkel!

 Met deze jonge kandidaten wil N-VA niet alleen de aandacht vestigen op de jongerenproblematiek, jonge gezinnen, kinderopvang en jeugdbeleid, maar tevens de continuïteit en werking van N-VA Lebbeke garanderen.

N-VA bestuur Lebbeke

zaterdag 16 juni 2012

N-VA: Geruzie helpt Lebbekenaren niet bij wateroverlast.

Duncan Braeckevelt (N-VA Lebbeke) roept Burgemeester Saeys op om te stoppen met de zwartepiet door te schuiven naar de omliggende gemeenten inzake de problematiek van de wateroverlast.

Dinsdag 12 juni hadden de bewoners van de Benoït De Donderstraat en Klein-Antwerpenstraat weer last van wateroverlast. De beken, grachten en velden konden de wolkbreuk in Opwijk niet aan en in een deel van Lebbeke zaten we opnieuw met natte voeten. 

Wat volgt was een spelletje vingerwijzen in de pers tussen de burgemeesters van Lebbeke en Opwijk. Hier wordt echter niemand beter van.  N-VA Lebbeke vraagt dan ook dat burgemeester Saeys hier mee ophoudt. Saeys ligt om de haverklap overhoop met de buurgemeenten. Is het niet met Opwijk over de omlegging bij werken aan de N47, dan over de politiezone met Buggenhout. Nu is het weer hommeles met Opwijk over de wateroverlast.


Duncan Braeckevelt : “Als buurtbewoner heb ik persoonlijk lak aan al het gekibbel tussen gemeentebesturen. Dat geruzie helpt de burgers geen meter vooruit. Het enige wat helpt is overleg en dialoog met de buurgemeenten. Het gemeentebestuur moet beseffen dat we in Lebbeke niet op een eiland wonen. N-VA gaat resoluut voor goed nabuurschap en een zo groot mogelijke samenwerking met de buurgemeenten. Op alle vlakken kan er samengewerkt worden. Op cultureel vlak, op veiligheidsvlak, maar ook én zeker op milieugebied. Enkel door samenwerking tussen gemeenten kunnen we in deze dossiers iets veranderen.”

De gemeente Opwijk ziet een oplossing voor het probleem van deze wateroverlast binnen twee tot drie jaar. N-VA roept dan ook het Lebbeeks bestuur op om te stoppen met vingerwijzen en met de mensen van Opwijk te gaan samenzitten en in overleg te bekijken hoe we er SAMEN kunnen voor zorgen dat er éérder een oplossing kan komen.  Daar zou de bevolking echt mee geholpen zijn.

Duncan Breckevelt
Bestuurslid N-VA Denderbelle-Lebbeke-Wieze

Katrien Callaert op N-VA lijst Lebbeke

Katrien Callaert, 41 j, staat bij de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van N-VA.

Zij is de dochter van Leo ( en Lieve) Callaert, erevoorzitter van N-VA Lebbeke en oud-gemeenteraadslid van de Volksunie.


Katrien studeerde aan de Universiteit van Gent en  is licentiate bedrijfspsychologie en gegradueerde Marketing.

Na haar studies was zij assistente aan de UG, om nadien in het bedrijfsleven te stappen, eerst bij het HR-adviesbureau De Witte-Morel (nu Hudson) gespecialiseerd in personeelszaken, nadien bij Voka.

Momenteel is zij werkzaam als HR-manager bij de Vlaamse Watermaatschappij TMVW.

Zij is moeder van twee sportieve zonen, Gust en Staf.

Katrien : Politiek is een familiegegeven. Mijn vader Leo Callaert gaf me het Vlaamse gedachtengoed met de paplepel mee. Op 14 oktober treed ik in zijn voetsporen; ik ga het er op wagen !

Doelloos kritiek geven en enkel toekijken zijn niet mijn sterkste kant. Ik kies niet snel voor de gemakkelijkste weg. Ik ben een doe-er, gericht op concrete acties, overtuigend resultaatsgericht.

Daarom heb ik ‘ja’ gezegd om kandidaat te zijn op de N-VA lijst : Vlaamse waarden, menselijke belangen, meer welzijn in Lebbeke en Vlaanderen !

N-VA Lebbeke is opgetogen met deze sterke kandidaat;

N-VA Bestuur Lebbeke

vrijdag 8 juni 2012

Peter Huyck, Head of Real Estate (Gamma) - Bricorama komt op voor N-VA Lebbeke

Peter Huyck, 46 jaar, staat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober op de N-VA lijst te Lebbeke.

Peter is Head of Real Estate bij één van  de grootste doe-het-zelf ketens van het land, hier is hij samen met zijn team verantwoordelijk voor de expansie van nieuwe locaties en het volledige vastgoed en facilitair beheer.


Vanuit deze ervaringen wenst hij zich toe te leggen op een aantal specifieke domeinen waaronder: Stedenbouw, Wonen, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Eveneens vanuit zijn vroegere sportervaringen heeft hij ook de nodige aandacht voor het sportbeleid in onze gemeente.

Peter Huyck: “Ruimte is schaars, dus men moet hier omzichtig en met visie mee om gaan... De behoefte aan betaalbaar wonen, de versterking van de woon- en handelskern door inbreiding, het duurzaam gebruik van de steeds schaarser wordende ruimte, zijn bijzondere aandachtspunten in het N-VA programma. Daar wil ik voor gaan... Inzake mobiliteit zijn de bijzondere aandachtsvelden te vinden inzake de fiets en voetpaden en bij uitbreiding de toegankelijkheid hiervan voor mindervaliden, ook goede wegen en een duurzame mobiliteitsbeleid zijn punten die nog lang niet de nodige aandacht krijgen.”

Peter komt uit een familie van ondernemende middenstanders. Zijn moeder baatte vele jaren de frituur ‘frituur Diane’ uit aan het rondpunt ter hoogte van de Dendermondse steenweg met de  Flor Hofmanslaan.

N-VA Bestuur Lebbeke

donderdag 7 juni 2012

Vriendjespolitiek kost Lebbeekse belastingsbetaler € 50.000

Op 12 april 2012 vernietigt de Raad van State de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen betreffende de gunning van een overheidsopdracht voor het leveren van hardware apparatuur en van actieve netwerkcomponenten.

In september 2007 werd een aanbesteding uitgeschreven voor het vernieuwen van het informaticanetwerk van diverse gemeentediensten.

Verschillende bedrijven gingen hierop in. Het CBS laat deze diverse kandidaturen/offertes door een externe gespecialiseerde (bevriende) firma vergelijken. Deze firma moet hiervan een beoordelings- en gunningsverslag opmaken.

Tegen de regels van de gunning in, kende de gemeente het order niet toe aan de laagste bieder, maar aan een bedrijf dat € 35.000 (!) duurder offreerde.

Het benadeelde bedrijf vroeg het beoordelingsverslag op om de andere offertes te kunnen vergelijken, maar kreeg deze niet van de gemeente (wat nochtans verplicht is). De benadeelde firma diende aldus via de rechtbank dit verslag gedwongen te laten afleveren!

Uit het verslag bleek hetgeen vermoed werd: op basis van fouten en vriendenpolitiek werd de opdracht aan iemand anders gegund, daar waar het benadeelde bedrijf aan alle voorwaarden voldeed (het bedrijf doet bvb. hetzelfde werk voor de Provincie Oost-Vlaanderen) en heel wat goedkoper was dan het bedrijf dat de opdracht heeft uitgevoerd.

De benadeelde ondernemer stapte hierop naar de Raad van State en kreeg gelijk: de beslissing van het CBS werd vernietigd, gezien in het gunningsverslag de selectie- en gunningscriteria verwisseld werden.

Omwille van de onwettige bestekken dient de benadeelde firma vergoed te worden voor de door haar geleden schade. De eigen advokaat van de gemeente (!) stelt dat de benadeelde firma dient vergoed te worden ingevolge de ‘opmaak van onwettige bestekken door de gemeente’.

Het totale kostenplaatje voor de gemeente en aldus voor de Lebbeekse belastingsbetaler loopt daardoor op tot € 50.000:

  • Een meerprijs van € 35.000 voor het gegunde werk ten opzichte van de goedkoopste bieder
  • Een schadevergoeding aan de benadeelde ondernemer van € 9.000
  • Advocaten- en gerechtskosten van enkele duizenden euro’s.

Of hoe favoritisme en vriendjespolitiek van het CBS de belastingbetaler zuur kan opbreken…

De eigen advokaat voegt er in zijn advies nog aan toe dat de firma die de bestekken onvoldoende correct heeft vergeleken, kan betrokken worden om mee in te staan voor de geleden schade. Ondanks het feit dat deze firma, die onbehoorlijk haar werk deed, werd op dit advies niet ingegaan. De huidige meerderheid (VLD-SPA-De Ploeg) wuifde dit advies weg en besliste alle kosten te betalen uit onze zak.

Raadslid Goedele Uyttersprot stelde deze wanpraktijken aan de kaak tijdens de laatste gemeenteraadszitting.

N-VA Lebbeke verzet zich met klem tegen dergelijke praktijken, waarbij ondernemers gevraagd wordt om offertes in te dienen, waar dan geen rekening mee gehouden wordt, maar bevriende ondernemers de opdracht toegewezen krijgen, ook al is deze veel duurder.

Deze praktijk blijkt schering en inslag te zijn bij dit CBS; ook bvb. inzake drukwerken en andere aanbestedingen zijn de ondernemers die meedingen er dikwijls aan voor hun moeite.

Ondanks het feit dat de Wet op de Overheidsopdrachten net in het leven geroepen is om dergelijke wanpraktijken tegen te gaan, treedt het CBS van Lebbeke deze Wet met de voeten.

N-VA Bestuur

André Segers, voorzitter

maandag 4 juni 2012

Nele Bosman, voormalig raadslid van VU op N-VA lijst Lebbeke

Nele Bosman (42jaar) staat op de lijst van N-VA Lebbeke bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.


Zij zetelde reeds in de gemeenteraad als raadslid van de Volksunie na de verkiezingen in 2000.

Door de komst van de tweeling Soetkin en Hadelijn zette zij een stap opzij in de politiek. Nu neemt zij de draad terug op.

Nele: “politiek heeft mij steeds bijzonder geboeid. Het uiteenvallen van de Volksunie was een moeilijke periode. Omwille van familiale redenen heb ik even afgehaakt, maar nu sta ik er weer.

De keuze voor N-VA is evident: een fris en dynamisch programma met aandacht voor wonen, jongeren en gezinnen, voor verkeersveiligheid en milieu.

Ook de aandacht die zij geven aan de dorpskernen krijgen mijn volle steun.”

De vader van Nele, Hubert Bosman is gewezen topman van Volvo Cars Gent en lag mee aan de basis van de oprichting van de N-VA Lebbeke waarvan hij ook bestuurslid is.

Nele werkt op een studiebureau  te Brussel.

Zij was medeoprichter en vele jaren actief in de Chiro Wieze, zit in de oud-leiding en is een werker achter de schermen bij toneelkring Wij (Lebbeke) en de Toneelgilde Sint-Salvator (Wieze).

N-VA Lebbeke is dan ook bijzonder verheugd dat Nele de draad terug opneemt en onze lijst komt versterken.

Voor het N-VA bestuur

Karel Uyttersprot

vrijdag 1 juni 2012

RUP SOLLEVELD : N-VA hekelt kortzichtig beleid

N-VA Lebbeke vernam uit goedgeplaatste bron dat de huidige beleidsploeg zijn plannen voor de ontwikkeling van RUP Solleveld opbergt en tot nader order in de diepvries stopt.

Zoals voldoende duidelijk bleek uit de, enige tijd geleden, georganiseerde hoorzitting had de huidige beleidsploeg dit dossier niet goed voorbereid en volkomen fout ingeschat.

Dit leidde dan ook tot grote weerstand van betrokken inwoners. Allicht uit verkiezingsvrees heeft de huidige beleidsploeg dan ook de ‘moedige’ beslissing genomen om dit dossier terug te trekken...

M.a.w.  alle kosten die in dit dossier reeds gemaakt werden zijn ‘onnodige kosten’!!!

Deze kosten, waaronder vooral, de onderzoeks- en ontwikkelingskosten, de hoorzittings- en communicatiekosten, enz... zijn dan ook “kosten op ’t sterfhuis” zoals men in de volksmond zegt!

Hieruit blijkt nog maar eens dat slechts één conclusie de juiste is.

De korte termijnvisie en ondoordachte beleidskeuzes van de VLD-SPA meerderheid, zadelen de Lebbeekse bevolking met meer kosten op!

We mogen in deze niet vergeten dat de belastingdruk in onze gemeente reeds met voorsprong bij de koplopers is in de regio!

Lebbeke heeft nood verandering...

N-VA Lebbeke is bereid die verandering aan te bieden...

N-VA Lebbeke stelt de KRACHT VAN VERANDERING ter beschikking van zijn dorpsgenoten...


Peter Huyck
N-VA Lebbeke

N-VA voorstel Vredesbos - Herdenking 100 Jaar Grooten Oorlog Lebbeke wordt gedeeltelijk gerealiseerd.

Volledige realisatie aangewezen.

4 september 1914

Op 4 september 1914 werden een aantal Lebbeken op gruwelijke wijze vermoord en een put die ze eerst zelf moesten delven.
De weide waar dit gebeurde, omzoomd door knotwilgen, N-VA Lebbeke wil deze weide omvormen tot een Vredesbos met herdenkingsmonument, ter nagedachtenis van de slachtoffers.


Dit initiatief ziet N-VA wij in het vooruitzicht van de herdenkingsactiviteiten naar aanleiding van het begin van 100 jaar WO I "den Grooten Oorlog".

Meerderheid keurt het voorstel af.

Dit voorstel werd door raadslid Goedele Uyttersprot op de gemeenteraad van Lebbeke van maart 2012 gebracht.

Het werd door de meerderheid afgewezen in bewoordingen die niets aan de verbeelding overlaten:

De burgemeester stelde dat de slachtoffers zich omkeren in hun graf en dat N-VA zich moest schamen een dergelijk voorstel te doen.
De burgemeester wil op de bewuste weide immers een KMO-zone aanleggen !!

Groeiende steun
Het N-VA voorstel krijgt ondertussen meer en meer steun en bijval: de VOS (Vereniging Vlaamse Oud-Strijders), nabestaanden van de slachtoffers,de buurtbewoners, eigenaars van de weide, twee ereburgers van Lebbeke, mensen begaan met het onroerend erfgoed, milieugroepen,…

De Gecoro, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, heeft zich zopas (14.5.2012) in een advies uitgesproken om het Vredesbos/Vredespark gedeeltelijk te realiseren.
Van het geplande KMO-gebouw, op de weide waar de gruwelen zich voordeden, wordt een gedeelte afgenomen en een plaats voorzien voor een monumentje en groenvoorziening,

N-VA Lebbeke vraagt volledige realisatie Vredesbos.

Goedele Uyttersprot: in ons voorstel werd de volledige weide, die momenteel omgeven is door oude knotwilgen, als Vredesbos/Vredesweide aangezien.
Dit zou kunnen gecombineerd worden met bv het Geboortebos, waarbij elk in Lebbeke geboren kindje een boom krijgt.
Kan het symbolischer? De gruwelen van de oorlog tegenover de geboorte van nieuw leven?
In onze optiek zou dit plan ook een educatieve rol krijgen: een wandelpad, een herdenkingsmonument, groen,..en dat in een buurt met twee grote scholen, het OCMW,…
Bovendien staat de weide bekend als zeer moerassig en is een aangepaste beplanting de beste oplossing. Wij blijven dan ook bij ons oorspronkelijk voorstel.

N-VA is dan weer verrast dat het Schepencollege nu wel enigszins oor heeft naar dit initiatief, na de onbetamelijke afwijzing op de gemeenteraad.

Advies van de Vlaamse Overheid Onroerend Erfgoed:

N-VA vroeg advies aan de bevoegde diensten .
“….Het lokaal initiatief tot het inrichten van een herdenkingsweide of herdenkingsbos zou de historische locatie een bijkomende sociaal-culturele waarde geven, als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.
De aaneensluitende rij van oude knotwilgen langsheen de zuid-westelijke perceelrand van de weide is te waarderen als biologisch waardevol element. (volgens de biologische waarderingskaart)

Onroerend Erfgoed pleit voor behoud van de knotwilgen.

Binnen de huidige visie van het RUP zou de bomenrij bewaard blijven en worden uitgebreid als lineair groen. Er is een noodzakelijke en verplichte buffer te voorzien tussen de lokale bedrijvenzone en de bewoning langsheen de Veldekensstraat.

Om het behoud van de knotwilgen te vrijwaren is een cirkelvormige beschermingszone voor wortels en takkengestel af te bakenen.

In die optie ware het beter om de gehele waterrijke weide of de beide onderzoekspercelen te bestemmen als bufferzone.

Mocht de realisatie van het project worden uitgevoerd, mede in het kader van de aanleg van een noodzakelijke bufferzone, dan suggereert Onroerend Erfgoed te opteren voor de aanleg van een herdenkingsweide, waarbij de symbolische boomaanplant wordt voorzien aan de randen van het perceel met behoud van een grasland (te maaien). Een herdenkingsmonument kan dan in het midden van het perceel worden geplaatst.

De Vlaamse regering ondersteunt initiatieven rond de herdenking van 100 jaar “Grooten Oorlog,”
De realisatie van een herdenkingsweide kan beschouwd worden als een mooi project, wanneer deze gedragen wordt door de ganse lokale gemeenschap.”
(schrijven dd 21.3.2012- Sonja Vanblaere-Administrateur-generaal Onroerend Erfgoed)

Voor N-VA Bestuur
Karel Uyttersprot

zondag 27 mei 2012

Carin Meert op lijst N-VA Lebbeke


Carin Meert uit Lebbeke zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober op de lijst staan van N-VA.
Zij werd zopas bij de sociale verkiezingen (11.5.2012) in  verkozen tot vertegenwoordiger  in de Ondernemingsraad  en in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk  (CPBW)
van het A.Z. St. Blasius te Dendermonde, waar ze zich wil inzetten voor de belangen van de zieken en de werknemers.Carin, is 51 j en verpleegkundige, specialisatie wondzorg en geriatrie. .

Zij was actief als voorzitter van het Groencomité, nu Natuur en Milieu, en ook  in de Milieuraad. Carin is lid van Natuurpunt en verschillende andere verenigingen.
Zij heeft een merkwaardige hobby: country en western- muziek en dansen, sportschutter en motorrijdster. Zij is een fervente dierenvriend (vooral van poezen). Beste Persmedewerker

Zij heeft ook goede kennis van de KMO-problematiek en inbraakpreventie.

Carin : uiteraard ben ik een supporter van het N-VA programma op nationaal vlak. Maar op lokaal vlak hebben de aanpak en de voorstellen over een aantal dossiers mij bekoord: de ideeën over voet-en fietspaden en verkeersveiligheid ,maar vooral ook hun realistische visie op milieu, wonen en mobiliteit wil ik ondersteunen en mee uitvoeren.

N-VA Lebbeke is verheugd met de kandidatuur van Carin. Haar engagement voor anderen, op sociaal vlak en op het vlak van milieu en natuur, zijn een  belangrijke meerwaarde voor onze lijst.

N-VA Bestuur Lebbeke

zaterdag 26 mei 2012

N-VA Lebbeke eist onderzoek naar onregelmatigheden bij inning gemeentetaksen

Gemeente stuurt ten onrechte de deurwaarder naar gezinnen

N-VA Lebbeke eist onderzoek naar onregelmatigheden inning gemeentetaksen.

Via verschillende bronnen vernemen wij onregelmatigheden bij de inning van betalingen voor huisvuilophaling.

Feiten:

Mw. B heeft haar gemeentetaks in speciën betaald op de wekelijkse zitdag in de Gemeenteschool van Wieze, en dit tegen ontvangstbewijs.

Tijdens deze zitdagen kunnen ook vuilniszakken en PMD-zakken worden aangekocht - of gratis verdeeld - en ook stickers voor de groencontainers.

Groot was dan ook haar verbazing toen zij de deurwaarder Otten uit Dendermonde aan de deur kreeg , die haar verklaarde in opdracht van het Gemeentebestuur de inventaris te komen opnemen van verkoopbare goederen, blijkbaar wegens wanbetaling van de Gemeentetaks voor 2010.
En dit tot consternatie van aanwezige buren bij mevrouw B. Voor haar uiteraard geen prettige belevenis voor de buren te worden aangezien als een wanbetaler.

Mevrouw B  kon echter een document opdiepen waarbij de betaling werd geattesteerd maar werd toch verzocht zich ’s anderendaags op het kantoor op de Noordlaan te Dendermonde aan te bieden met het document, maar daar kreeg betrokkene te horen dat zij de zaak moest klaren met het Gemeentebestuur van Lebbeke.

Mevrouw trok dus met het document naar het Gemeentehuis en was daar blijkbaar niet alleen: ongeveer zeven personen waren daar aanwezig en verkeerden waarschijnlijk in hetzelfde geval als zijzelf:  de gemeentelijke belasting werd in speciën betaald in handen van een aangestelde van het gemeentebestuur, tegen afgestempeld ontvangstbewijs.

Blijkbaar zijn er nog minstens 10 gezinnen die in hetzelfde geval verkeren.

Procedure


Nochtans bestaat er voor de inning van betalingen een strikte procedure: een gewone herinnering, twee maal een aangetekend schrijven en pas slechts in laatste instantie wordt de deurwaarder naar betrokkenen gestuurd;

Alle gedupeerden  verklaren geen aangetekende aanmaningen te hebben ontvangen.

Hier dient onderzocht te worden of de aangetekende brieven werden verstuurd, of ze  werden afgeven op de post en aan betrokkenen tegen ontvangstbewijs werden besteld.

Indien onregelmatigheden werden vastgesteld, wat ondertussen reeds zou vaststaan, dient de gemeente (Schepencollege) onmiddellijk in te grijpen. Een berisping of gesprek van de secretaris met betrokkene is , indien de feiten bewezen zijn, niet voldoende.

Karel Uyttersprot,volksvertegenwoordiger en ere-raadsheer Arbeidshof:In het sociaal Arbeidsrecht, wat hier van toepassing is, zijn er een stikte procedures. Wanneer er zware inbreuken worden vastgesteld, die door werknemers worden begaan, dient het ontslag te gebeuren binnen een wettelijke bepaalde termijn.

Zo moet de werkgever optreden binnen de drie dagen na het vaststellen van het vergrijp zo niet vervalt het element “dringende reden”.

N-VA vraagt grondig onderzoek er bij

André Segers, voorzitter N-VA Lebbeke: N-VA Lebbeke dringt er op aan dat deze zaak grondig wordt onderzocht of hier inderdaad onregelmatigheden zijn begaan.

Met dergelijke zaken moet men correct maar doortastend optreden. Het gaat hier om gemeenschapsgelden.

Grijpt de gemeente niet in binnen de voorziene termijn dan dreigt zij op te draaien voor aanzienlijk hogere kosten.

De gemeente moet desgevallend ook alle gemaakte kosten terugvorderen van de schuldige o.a. deurwaarderskosten, want deze personen werken uiteraard niet voor niets;

N-VA Bestuur Lebbeke

zaterdag 12 mei 2012

Voet- en fietspaden toegankelijk maken, ook voor rolstoelen en kinderwagens

Betreft: mobiliteit, voet- en fietspaden beter toegankelijk maken.

Verkeersveiligheid en een goede mobiliteit zijn  belangrijke aandachtspunten, zeker voor zwakke weggebruikers.
Foto’s: centrum Lebbeke, hoek  Leo Doboisstraat - Brusselsesteenweg, Korte Breestraat, Opwijkstraat, Langestraat,…

Dikwijls worden de veiligheid en mobiliteit gehinderd door nutsvoorzieningen. Zo stellen wij vast dat er op tal van plaatsen in de gemeente Lebbeke en ook elders, op de voet- en fietspaden, electriciteitspalen, schakelkasten, of andere obstakels voor nutsbedrijven worden geplaatst. Deze voet- en fietspaden zijn dan dikwijls niet meer toegankelijk voor de gebruikers .

Maar vooral kinderwagens en rolstoelen kunnen niet meer passeren en moeten zich op de straat begeven .

Wij zijn van oordeel dat in een goed overleg met de nutsbedrijven, deze obstakels over een redelijke termijn kunnen verplaatst worden, zonder dat dit te nadele zou zijn van de dienstverlening.
Daarom heeft Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger, een schrijven gericht aan Eandis, distributeur van nutsvoorzieningen met de vraag om de electriciteitspalen, schakelkasten,.. die een hinder vormen voor het verkeer, voor voetgangers en fietsers, maar  vooral voor kinderwagens en rolstoelen, op termijn te vervangen door verkeersvriendelijkere oplossingen.

Deze aanpassingen kunnen gebeuren via een planmatige aanpak en naar aanleiding van onderhoudswerken, openbare werken, geplande vernieuwing van de nutsvoorzieningen,… zodat dit binnen een redelijke termijn en beheersbare kosten kan opgelost worden.

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger
 0497/522 800

woensdag 25 april 2012

Aanvraag bescherming Oorlogsmonument Denderbelle

In Denderbelle zijn er twee plaatsen die gebeurtenissen aan de Wereldoorlogen in herinnering brengen:
  • Aan de kerk van Denderbelle bevindt zich een gedenkplaat die herinnert aan de eerste wereldoorlog.
    Deze gedenksteen is nagenoeg onleesbaar geworden en dient grondig te worden opgeknapt. Hierover zou reeds de  vraag gesteld zijn aan het gemeentebestuur.
  • Aan de ingang van het Kerkhof, gelegen aan de Visstraat, is er een bescheiden erepark met een Oorlogsmonument ter ere van de slachtoffers van beide Wereldoorlogen.

Het is een sober monument, opgetrokken in arduin, met de vermelding van de namen van de burgerlijke en militaire slachtoffers.

De oorlogsmonumenten van Wieze en Lebbeke werden reeds beschermd.

Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger en geboren en getogen Bellenaar, heeft aan minister Geert Bourgeois  gevraagd om ook het Oorlogsmonument van Denderbelle te beschermen als onroerend erfgoed. In zijn antwoord zegt de minister dat de bevoegde administratie de erfgoedwaarde en de beschermenswaardigheid van het monument zal onderzoeken.

De bescherming van het Oorlogsmonument en de restauratie van de gedenkplaat zien wij in het teken van de herdenkingen “100 jaar Grooten Oorlog” .

In bijlage maak ik u kopij over van mijn brief aan de minister evenals de motivatie.

Dit initiatief kwam mede tot stand na samenspraak met Br.Frans De Kimpe, voorzitter van de Heemkring Comité Belle 2000, en ook de heer Edward Saeys, auteur van het boek

“De kronycken van Denderbellenaren, slachtoffers van het oorlogsgebeuren” werd hieromtrent geconsulteerd.

Meer informatie klik  : Hier en Hier

Karel Uyttersprot

dinsdag 24 april 2012

Jan Macharis, alias Kanu, prins carnaval Wieze 2012, op N-VA lijst.

De heer Jan Macharis, alias prins  Kanu I , prins carnaval 2012 te Wieze, is bij de gemeenteraadsverkiezingen 2012 kandidaat op de N-VA lijst.Jan ‘Kanu’ Macharis is geboren en getogen Wiezenaar, hij is 41 jaar (°1971) en werkt als ambtenaar te Gent.

Hij was lang  actief als voetballer en zet zich al vele jaren in voor het culturele leven te Wieze.

Op 4 maart jl  leidde hij de bijzonder succesvolle carnavaloptocht te Wieze als Prins Kanu I. Carnaval Wieze is een van  dé belangrijkste  jaarevenementen van en mét Wiezenaars, waar alle groepen en alle deelnemers uit Wiezenaars worden samengesteld. Het is trouwens vanuit zijn voetbalperiode dat zijn roepnaam Kanu komt. Deze verwijst naar de succesvolle Nigeriaanse profvoetballer Kanu.

Jan: “Mijn keuze voor N-VA is niet zomaar toevallig. Het nationaal partijprogramma spreekt mij sterk aan. Op lokaal vlak sluit ik mij graag aan bij de aandacht  voor de deelgemeenten, voor het erfgoed, voor de verkeersveiligheid evenals de inzet van de N-VA Lebbeke-Belle-Wieze voor een  goed bestuur  . Dit is voor mij belangrijk. Daar wil ik mij graag mijn medewerking aan verlenen.”

N-VA is dan ook  opgetogen met de kandidatuur van Jan.


Namens het N-VA bestuur,
André Segers,voorzitter
Karel Uyttersprot, communicatie

donderdag 19 april 2012

Gemeente scoort slecht voor kinderopvang

Lebbeke bengelt onderaan in Vlaanderen op het vlak van aantal plaatsen voor kinderopvang. Met 26,88 opvangplaatsen op honderd kinderen tussen nul en twee scoort de gemeente ver onder het gemiddelde (48). Dat blijkt uit cijfers van Kind en Gezin. "Binnenkort komen er extra opvangplaatsen bij", beloven OCMW-voorzitter Christophe De Backer en schepen van Sociale Zaken Ronny Heuvinck (sp.a).Best in onze regio scoort Buggenhout met 46,5 plaatsen. Dendermonde, Berlare en Hamme kunnen 37 à 38 plaatsen per honderd kinderen aanbieden, Zele 34. Maar in Lebbeke zijn dat er slechts 26,88.

Goedele Uyttersprot, N-VA gemeenteraadslid en zelf jonge moeder kaart dit aan. "Ik moet dagelijks ons jongste dochtertje van Wieze naar Opwijk brengen, omdat er in Lebbeke geen plaats is", zegt zij. "Lebbekenaren moet al bijna de kindjes inschrijven lang voor ze verwekt worden." OCMW-voorzitter Christophe De Backer ontkent niet dat er lange wachtlijsten zijn voor het kinderdagverblijf Kwakkeltje van het OCMW. "Die loopt inderdaad tot september 2013", zegt hij. "De crèche is net verhuisd naar een nieuwbouw aan de Brusselsesteenweg en daar zitten we erg comfortabel. Maar spijtig genoeg kunnen we niet uitbreiden."

Negen extra plaatsen

Wel is een uitbreiding van opvangplaatsen in zicht voor de buitenschoolse kinderopvang van het OCMW. Daar komen binnenkort negen plaatsen bij. "Zonder subsidie van Kind en Gezin", benadrukt De Backer. "Terwijl de instelling een tekort aan opvangplaatsen aankaart, krijgen wij bij een aanvraag voor uitbreiding wel te horen dat we geen toelage krijgen." Wel ondersteunt het gemeentebestuur extra opvangmogelijkheden. Zo wordt de pastorie in de Lange Minnestraat omgebouwd om er een kinderdagverblijf te realiseren. "En we verlaagden de leeftijd voor de speelpleinwerking tot drie jaar om ook in de zomervakanties meer ouders opvangmogelijkheden te bieden", benadrukt schepen Heuvinck.