zondag 19 mei 2013

Station Heizijde- Lebbeke Gemeente Lebbeke verwaarloost geklasseerd gebouw.

N-VA Lebbeke vraagt respect voor ons historisch erfgoed.Het stationsgebouw  heeft al geruime tijd zijn functie als station verloren maar  Heizijde is nog steeds een stopplaats voor de pendelaars naar Brussel op de lijn 60, Dendermonde- Brussel.

Heizijdestation is beschermd als monument bij MB van 12.12.2002  (nummer besluit 3986).
De halte “Heizijde” werd opgericht op 1 oktober 1904.
Het stationnetje zelf werd gebouwd in 1907 en is hiermee het derde station dat op grondgebied van de gemeente gebouwd werd.


Station Heizijde 2009

In 1908 verschijnt  een stationsgebouw in Heizijde waar sinds 1850 een belangrijke voddenfabriek van de familie De Naeyer gevestigd was.
Deze fabriek ligt ontegensprekelijk aan de basis van het ontstaan van een stationsgebouw met allure op deze plaats.


Het typegebouw bestaat uit drie delen: Stationsgebouw met centrale woning, publieke toiletten en berging, met zijn voorgevel uitziend op Eeksken. Een langgestrekt gebouw bestaande uit het eigenlijke stationsgebouw.  


 (DE BOT H., Spoorwegarchitectuur in België, Deel I (1835-1914), Turnhout, 2002, p. 105-106. Bron: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Berlare, Buggenhout, Lebbeke, Waasmunster, Hamme en Zele,Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 20N, (onuitgegeven werkdocumenten).Auteurs: Bogaert, Chris & Verbeeck, Mieke)


Het gebouw wordt op dit ogenblik voor een gedeelte gebruikt door het Rode Kruis dat hier zijn vergader, - opleidings-, en opslagplaatsen heeft.


Het is eigendom van de gemeente die het verwierf op 9.9.2004, sindsdien wordt het gebouw totaal verwaarloosd .

Het gebouw staat te verkommeren en de toestand is alarmerend, zoals men kan vaststellen uit bijgevoegde foto’s.

Karel Uyttersprot , volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid:Het is onaanvaardbaar dat de gemeente als openbaar bestuur,  geklasseerde gebouwen zo laat verkommeren.
Dit gebouw kwam in het bezit van de gemeente als het reeds geklasseerd was. Het is juist de bedoeling van de klassering om waardevolle gebouwen tegen verval te beschermen.

De N-VA Lebbeke vraagt dan ook ingrijpende maatregelen om dit te voorkomen;
  • Voor geklasseerde gebouwen bestaan ruime tegemoetkomingen door de Vlaamse Overheid en de Provincie;
  • Ofwel staat de gemeente zelf in voor de verbouwing en restauratie, en geeft ze het gebouw een duurzame bestemming;
  • Ofwel wordt het gebouw vervreemd en staat de nieuwe eigenaar in voor de verbouwing.
Peter Huyck, gemeenteraadslid : Dit kan niet door de beugel,er moet een globale aanpak komen  van het gemeentelijk patrimonium, met een bestemming van de gebouwen, in functie van de behoeften van de diensten en organisaties, rekening houdend met de financiële mogelijkheden.

Ook de parking en fietsenstalling verdienen een opknapbeurt, want deze buurt geeft een weinig fraaie indruk.
Maar de bevoegde minister, JP Labille, PS, die hierover ondervraagd werd door Karel Uyttersprot, heeft hier geen oren naar, niettegenstaande vroegere beloftes.

(De foto’s werden genomen van op publiek domein,  zonder het gebouw te betreden)

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger
Gemeenteraadslid

donderdag 16 mei 2013

Station Heizijde fietsenstalling en parking : geen oor voor verbetering.

Minister Labille, PS, bevoegd voor Overheidsbedrijven- NMBS- heeft weinig belangstelling voor Station en parking Heizijde.

Op een vraag van Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger N-VA, om de parking en fietsenstalling een opknapbeurt te geven om zo de buurt een betere aanblik te geven had minister J.P. Labille geen oren.
Deze tussenkomst kwam er op vraag van een aantal spoorweggebruikers uit Heizijde, die pleiten voor een herwaardering van de halte en de omgeving.

(Minister J.P Labille is een in Vlaanderen totaal onbekende politieker komt uit het Luikse, was actief in de socialistische mutualiteit maar, ziet geen verderzetting van zijn poltikeke carriere meer na 2014 (Wikipedia).

Vraag van de heer Karel Uyttersprot aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het station van Heizijde" (nr. 17703)

19.01 Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, Heizijde is een wijk in de gemeente
Lebbeke en heeft een oud, pittoresk stationnetje dat geklasseerd is, dacht ik.
Het is nog altijd een vrij belangrijke halte op lijn 60, maar het station en de parking liggen er slecht bij.
Het stationsgebouw wordt niet meer als dusdanig door de NMBS gebruikt, maar het Rode Kruis heeft hier haar lokalen.
De parking is deels een werf en deels een opslagplaats van spoormateriaal. Dit geeft de buurt en de treinreizigers geen goed gevoel en het is een vrij verwaarloosde omgeving.
Wij zijn dan ook van oordeel dat een leuke omgeving, een mooi stationsgebouw met en goede parking en een goede fietsenstalling deze deelgemeente een betere aanblik zou geven.
Mijnheer de minister, welke plannen zijn er met het stationsgebouw, de parking en de fietsenstalling van Heizijde?

19.02 Minister Jean-Pascal Labille : Mijnheer de voorzitter, de NMBS-groep meldt mij dat het voormalig stationsgebouw van Heizijde op 9 september 2004 werd verkocht aan de gemeente Lebbeke. Momenteel is niet voorzien in werken voor een vernieuwing van de parking te Lebbeke.
De materialen die zijn gestapeld op de parking die vroeger dienst deed als goederenkoer, werden
ondertussen verwijderd.

19.03 Karel Uyttersprot (N-VA): Mijnheer de minister, het is jammer dat de parking niet als parking zal worden geherwaardeerd. Ik neem daar nota van.