zaterdag 26 april 2014

Voorstel Vlaamse Autipas leidt tot het Europese initiatief, inclEUSIVE CARD

In april 2008 stelde Jong N-VA-er Pieter Paul Moens uit Lebbeke, die zelf leidt aan een Autisme spectrum stoornis, een Vlaams Autipas voor.

Uit een vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Helga Stevens ( N-VA )  aan Minister  Jo Vandeurzen blijkt dat er concrete afspraken werden gemaakt in de Interministeriele conferentie ( IMC Welzijn, Sport en Familie, deel personen met handicap ).

De handipas moet een beter verkeer mogelijk maken voor de personen met een handicap.

Deze handipas wordt in overeenstemming gebracht met de nog te ontwikkelen InclEUsive card van de Eurpese Commissie. Hiervoor is een werkgroep 3 maal samen gekomen.

Op Europese niveau bepaalt de EU het tempo bij het ontwikkelen van een zogeheten inclEUsive card. De EU coördineert en verzamelt actueel binnen de Disability High Level Group,  een  expertengroep inzake handicapmaterie, de  input van verschillende lidstaten over al bestaande kaarten (zoals de EUREcard in de Euregio). Dit moet  de overige lidstaten toelaten vrijblijvend vast te stellen welke voordelen men met dergelijke op Europees niveau nog te ontwikkelen kaart zou kunnen aanbieden, of wat de bestaande voordelen ervan binnen bepaalde lidstaten nu al zijn. Er zijn ook vereisten opgesteld voor aanspreekpunten in de lidstaten voor de verdere uitbouw van dit project op Europees niveau.
 De verwachting is dat de EU een project Handipass zal lanceren waar lidstaten in kunnen stappen.

Indien deze kaart er op Europese niveau niet zou komen, zal de Handipass op Belgisch niveau zeker verder worden ontwikkeld. Op Belgisch niveau is hiervoor vooruitgang geboekt. Er werd hiervoor een contextuele nota  opgesteld die voormeld EU-project kadert en die zal voorgelegd worden ter validatie op een volgende plenaire zitting van de bevoegde interministeriële conferentie.


Tot op heden is de invoering van een Autipas dus nog niet expliciet aan de dagorde gesteld. Ook de verhouding van de te ontwikkelen Handipass tot andere al bestaande kaarten zoals de UITpas op Vlaams niveau voor mensen met een beperkt inkomen, moet verder nog worden uitgeklaard.
In elk geval lijkt het  aangewezen – mede in het belang van de gebruiker zelf - om een ‘kaarteninflatie’ binnen de perken te houden. Er moet worden nagedacht over hoe een dergelijke ‘inclusieve’ kaart er best uit kan zien en welke faciliteiten er mee kunnen verkregen worden door erkende personen met een handicap.

Jong N-VA Lebbeke is verheugd dat het voorstel van Pieter Paul Moens uiteindelijk toch zal leiden  tot een soort handipas, in het  beste geval op Europese niveau of in het andere geval het Belgische niveau.

N-VA zal dit dossier opvolgen in de komende legislatuur na de verkiezingen van 25 mei 2014.

Pieter Paul Moens
0494/334207
Jong N-VA Lebbeke