zaterdag 11 maart 2017

Zuhal Demir werkt verder aan de European Disability CardIn 2007 lanceerde Pieter Paul Moens, (die zelf een autismespectrumstoornis heeft) het idee van de European Disability Card. Toen hij dit project 9 jaar geleden voorstelde, kreeg hij al snel de steun van parlementslid Helga Stevens. Nu zorgde staatssecretaris Elke Sleurs ervoor dat de kaart realiteit wordt. Dit is een belangrijke stap en zal mensen met een handicap echt helpen.”

 De kaart is voor personen met een handicap een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen ze in alle deelnemende landen in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. In de toekomst zullen er nog andere domeinen bijkomen.

Gisteren is Pieter Paul Moens ontvangen door de opvolger van voormalige Staatssecretaris Elke Sleurs, namelijk Zuhal Demir op haar nieuwe kabinet om te praten over de European Disability Card en de erkenning van handicaps van personen met een beperking door FOD Sociale Zaken en diverse aanvragen op Vlaams niveau, Zuhal gaat zijn opmerkingen meenemen in haar beleidsnota die ze gaat presenteren en voorleggen in de Kamer rond Pasen.

Zuhal verzekerde dat de introductie van de European Disability Card die ondertekend werd door verschillende beleidsniveaus en Elke Sleurs plaats zal vinden nog voor de zomers reces ( Grote Vakantie ) namelijk in Juni of begin Juli. “Voor N-VA telt elke persoon mee al ongeacht zonder of met een sociale beperking. Onze partij laat zich van een sociaal plaatje zien waar iedereen meetelt” zegt Pieter Paul Moens.

Artikel van Belg.be

maandag 10 oktober 2016

De European Disability Card is uit de startblokken

Vandaag werd het protocolakkoord ondertekend waarmee de creatie van de European Disability Card in België van start gaat. Jong N-VA’er Pieter Paul Moens was hier een voortrekker in.

In 2007 lanceerde Pieter Paul Moens, die zelf een autismespectrumstoornis heeft en lid is van Jong N-VA Lebbeke, het idee van dergelijke kaart. Hij reageert dan ook verheugd bij dit nieuws: “Ik heb er lang voor geijverd en ben bijzonder tevreden dat de kaart er komt. Toen ik het voorstelde 9 jaar geleden, kreeg ik al snel de steun van parlementslid Helga Stevens.  Nu zorgt staatssecretaris Elke Sleurs ervoor dat de kaart realiteit wordt. Dit is een belangrijke stap en zal mensen met een handicap echt helpen.”

De kaart is voor personen met een handicap een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen ze in alle deelnemende landen in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. In de toekomst zullen er nog andere domeinen bijkomen.

De opstartfase van het project loopt tot juli 2017. In de lente van 2017 is een kickoff-evenement gepland om de burgers op de hoogte te brengen van het bestaan van deze nieuwe kaart. Hierbij zullen het middenveld en gebruikersorganisaties betrokken worden.

Momenteel zijn er acht landen die deelnemen aan dit Europees project: Slovenië, Malta, Cyprus, Finland, Italië, Estland, Roemenië en België. Maar we zitten nog maar in de startfase en er zullen ongetwijfeld nog landen zich aansluiten.