woensdag 14 december 2011

Speelpleinen Lebbeke

N-VA Lebbeke is blij dat haar actie rond het onderhoud en uitrusting van de speelpleinen gehoor vindt.


Els Sinnaeve, OCMW raadslid N-VA: " samen met Pieter Paul Moens , en met de  steun van het bestuur hebben wij op verschillende vlakken de slechte staat van  de speelpleinen in Lebbeke, Belle en Wieze aangekaart.

Via een petitie, een persconferentie met heel wat beeldmateriaal en een aantal tussenkomsten in de Gemeenteraad door Goedele Uyttersprot, hebben wij gepleit voor nieuwe speeltuigen , voor het regelmatig onderhouden van de pleinen en de toestellen.

Wij stellen tot onze tevredenheid vast dat hieraan nu een begin wordt gemaakt. Wij zullen er uiteraard ook op toezien dat alle speelterreinen aan bod komen en dat het hier niet bij blijft ".

N-VA Lebbeke dankt oprecht de vele ondertekenaars van de petitie, die mede aan de basis lag van de actie.
Goed nieuw is er ook uit Denderbelle waar de KSA en VKSJ meededen aan de wedstrijd van de Vlaamse Overheid "Speelgroen", met het oog op het avontuurlijk en natuurlijk inrichten van speelterreinen. Met hun plan voor Belle behoren zij tot de 15 laureaten.

Proficiat ! Samen met de ouders willen zij nu ook het plan uitvoeren.

woensdag 30 november 2011

Jong N-VA Congres 'Einstein of Frankenstein ? '

Op zaterdag 26 november 2011 namen Jong N-VA Lebbeke bestuursleden An Vervliet
( voorzitter ) en Pieter Paul Moens samen met Jong N-VA Dendermonde voorzitter Laurent Mariën deel aan het tweede Jong N-VA Congres “Einstein of Frankenstein?” in het Vlaams Parlement te Brussel. Zoals de titel doet vermoeden, stond dit congres in het teken van wetenschap en vooruitgang.

An en Laurent zetelden in de commissie Onderzoek & Ontwikkeling en Pieter Paul koos, als informaticus, voor de commissie IT. Samen met de overige bestuursleden dienden we 15 amendementen in en waren daarmee de actiefste afdeling.

De verschillende commissies waren :

  • Commissie Economie : mobiliteit, flexibele regelgeving voor nieuwe technologieën, blauwe economie
  • Commissie Sociale Zaken, Sport en Vrije Tijd : nieuwe technologieën in de sport, ondersteuning van jong talent, gaming, thuiswerk
  • Commissie IT : open data, privacy op sociale netwerksites, netneutraliteit, digitalisering overheidsdocumenten
  • Commissie O&O : GGO's, stamcelonderzoek en kloneren, proefdierenonderzoek, nanotechnologie, industriële innovatie
Met dit Jong N-VA congres willen wij bepaalde standpunten in de verschillende domeinen innemen die wij eventueel kunnen doordrukken in de nationale parlementen.

In de voormiddag werd eerst commissiewerk verricht door de aanwezige Jong N-VA’ers.

De namiddag werd vrolijk ingezet met een optreden van The Lunatics en een toespraak door Bert Wollants, één van onze jonge parlementsleden. Vervolgens werd het verrichte commissiewerk besproken tijdens een plenaire zitting.

Na de plenaire volgde een toespraak door Prof. dr. Johan Braeckman, moraalwetenschapper UGent, gevolgd door de slottoespraak van algemeen voorzitter Kim Van Cauteren.

Het geheel werd afgerond met een gezellige receptie.

dinsdag 4 oktober 2011

Speelplein Meysveld

Wij verwijzen naar de campagne die N-VA Lebbeke eind vorig jaar en begin dit jaar voerde voor beter uitgeruste speelterreinen.

Wegens de slechte staat van de terreinen en de speeltuigen werd er een petitie gestart door Els Sinnaeve, OCMW-raadslid N-VA en Pieter Paul Moens, Jong N-VA.

Daarnaast werd dit probleem aangekaart in de gemeenteraad door N-VA raadslid Goedele Uyttersprot.

De speelpleinen liggen er al jarenlang slecht bij en zie, de actie van N-VA werpt zijn vruchten af: op het Meysveld werden een aantal nieuwe speeltuigen geplaatst en werden de bestaande speeltuigen hersteld.

Natuurlijk zullen de verkiezingen van 2012 er voor veel tussenzitten dat men nu plots wakker schiet,

Maar niet gezeurd, wij zijn blij dat onze actie loonde want anders was het nog steeds wachten op Godot, ook al zal men wat anders vertellen…

De andere speelterreinen liggen er echter nog even desolaat bij, laat ons hopen dat ook hier vlug (?) de reeds lang beloofde verandering komt.
N-VA bestuur Lebbeke
André Segers
Voorzitter

maandag 12 september 2011

Optreden van de VRT band met getinde Politieke Evenementen.

Afgelopen weekend werd in Bokrijk het 10 jarige bestaan gevierd van De Nieuwe Vlaamse Alliantie.

Voor de toespraak van onze voorzitter Bart De Wever was er voor de allerkleinste een optreden van de Ketnetband. Deze  zijn in dienst van de VRT.

Maandag 12 september stond in de diverse kranten dat de VRT "furieus" is op het feit da de band van hun jongerenzender Ketnet opgetreden heeft op de Familiedag van de N-VA voor 5000 mensen.

De Vlaamse omroep VRT meent dat de Ketnetband onterecht op ons partijevenement was, ze halen boekingsproblemen aan. Ze menen dat Ketnetband nu een politieke kleur kiest....

Wat leert men in het verleden heeft De Ketnetband op 21 mei 2009 een optreden gedaan op een feest voor de sociale Zekerheid van ACW ( Koepel Van Christelijke Werknemersorganisaties ). Mag ik u zeggen dat deze vakbond banden heeft met de Christelijke vleugel van de CD&V .

Deze vakbond speelt een enorme belangrijke rol op de politieke toneel net zoals andere vakbonden, wegens hun connecties bij de mandatarissen..

Mijn tweede voorbeeld is :

In Roeselare heeft de Ketnetband op " 1 mei : feest en strijddag van het ABVV", een optreden gegeven. Toevallig is dit toch niet de dag van de arbeid, die uitgebreid wordt gevierd door het ABVV en de politieke partij SPA...


Nu dit optreden niet past in de politieke voorkeur van de VRT, gaat ze de regels aanpassen;  toevalig toch !!!

Op de evenementen voor de eenheid en de solidairiteit voor een unitair  Belgie, Niet in onze naam,  heeft VRT  deze evenementen zelfs  gepromoot en gesponsord !

Pieter Paul Moens

zaterdag 27 augustus 2011

Parkeren in het centrum van Wieze


Zo regelt de gemeente Lebbeke de parkeerproblemen in Wieze....

N-VA vraagt een meer doordachte benadering van de parkeersituatie in gans de gemeente.

Deze illustratie is een voorbeeld van de huidige situatie.

En laat hen nu niet komen vertellen dat de plaatsen voor fietsers zijn bedoeld !

N-VA Denderbelle-Lebbeke-Wieze

donderdag 14 juli 2011

Jong N-VA Dender reikte eerste “Denderoorkonde” uit aan organisatoren van M’Eire Morough Folkfestival

Op 12 juli 2011 reikte Jong N-VA Dender de eerste “Denderoorkonde” uit aan M’eire Morough.

Uitreiking "Denderoorkonde"

Waardering

“Met deze oorkonde wensen wij onze waardering te tonen aan personen of organisaties die op een positieve wijze een bijdrage leveren aan onze samenleving.”, verklaart Vincent De Wolf (voorzitter)

Waarom M’Eire Morough?

Morough Folkfestival
dat sinds 2003 een vaste waarde geworden is hier in de Denderstreek.
Het festival biedt elk jaar gevarieerd programma aan waaronder een familiedag waar niet alleen folkmuziek centraal staat maar waar ook de diverse randactiviteiten zoals highland games, schapendrijven, druiden en zoveel meer zeer gesmaakt worden. De familiedag is trouwens gratis toegankelijk.

Sinds 2007 wordt er ook een kleinkunstavond ingericht waarbij het betere Nederlandstalige lied weerklinkt. Jan De Wilde, Willem Vermandere, Hannelore Bedert, Eva De Roovere en vele anderen stonden er reeds op het podium.

Wanneer men het programma bekijkt doorheen de jaren heen dan kan men vaststellen dat dit nog een festival is met een hart en een ziel. We wensen dan ook de organisatie onze waardering te tonen door aan hen onze eerste Denderoorkonde te overhandigen. Het lijkt ons immers niet eenvoudig om dergelijk evenement jaarlijks succesvol in te richten.

Het is een gedurfd initiatief en dat verdient alle lof.

Zonder Vanthilt en andere poeha

“Het M’Eire Moroughfestival bewijst dat deze regio ook zonder Villa Vanthilt of Mijn Restaurant positief in de kijker kan komen.”, aldus voorzitter Vincent De Wolf.

“Ook de aandacht dat dit festival schenkt aan de volksmuziek en –cultuur doet ons veel plezier en daarenboven zijn het dan ook nog toffe jongens en meisjes”, deze slotwoorden van de arrondissementele jongerenvoorzitter kon op heel wat applaus rekenen.

Jong N-VA Dender met Kris Van Dijck

maandag 11 juli 2011

Lebbeke : Vl​ag met de Leeuw !


Vandaag doorkruisen bestuursleden van N-VA Lebbeke alle straten van de gemeente.Zowel in Lebbeke, Belle als Wieze bezoeken wij allen die een Leeuwenvlag uithangen.

Wij bedenken hen met een gele roos en met een uitnodiging op zondag as met ons een pint te komen drinken in ’t Toreken.

Bij de roos is dan ook een brief gevoegd drankbonnetjes.

Voor het bestuur,

André Segers

voorzitter

Karel Uyttersprot

verantwoordelijke communicatie

vrijdag 8 juli 2011

Nota formateur Di Rupo: evaluatie N-VA

INLEIDING

Zoals jullie weten, hebben wij de nota van EDR de voorbije dagen bijzonder grondig bestudeerd. Aan deze nota is immers duidelijk hard gewerkt en dat verdient sowieso respect. Onze studiedienst en technische medewerkers hebben alle voorstellen van de formateur nauwkeurig geanalyseerd en – in de mate van het mogelijke – de impact ervan becijferd. Onze conclusies ga ik u nu vandaag toelichten.
Toen ik de eerste verslaggeving over de nota hoorde en las, moet ik zeggen dat ik hoopvol gestemd was. Ik besefte uiteraard dat de waarheid wellicht niet zo rooskleurig was als door sommigen werd voorgespiegeld en dat er wellicht heel wat dubbele bodems in de nota zouden zitten, maar toch geloofde ik dat we minstens naar een “ja, maar” zouden kunnen gaan. Ik hoopte het alvast.
Maar helaas. Na een grondige lectuur van de nota en na het lezen van de technische analyses van mijn medewerkers is het mij duidelijk geworden dat deze nota voor de N-VA echt geen goede basis is voor verdere onderhandelingen. Zoals de formateur terecht opmerkte enkele dagen geleden: wie “ja” zegt op deze nota, moet oprecht geloven dat onderhandelingen kunnen slagen. Ik moet toegeven: met de beste wil van de wereld geloof ik echt niet dat onderhandelingen op basis van deze nota tot succes kunnen leiden.

Ik licht u dadelijk onze bezwaren meer in detail toe, maar ik vat ze alvast kort voor u samen:

woensdag 29 juni 2011

CD&V en N-VA in Lebbeke- gemeenteraadsverkiezingen 2012

De recentste dagen heeft de (nationale en regionale) media nogal wat aandacht besteed aan het voorbestaan van kartelwerkingen tussen N-VA en CD&V.

Link CD&V standpunt
Link N-VA Standpunt

Als voorzitters van CD&V Lebbeke en N-VA Lebbeke, melden wij u dat de samenwerking in kartelverband tot nu zeker positief is verlopen.

Pacta sunt servanda: beide partijen engageren er zich toe om het N-VA/CD&V-kartel te Lebbeke actief te blijven verderzetten tot de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen zelf, zal er in Lebbeke geen kartellijst CD&V/N-VA worden voorgesteld.

Elke partij zal met een eigen lijst, met sterke kandidaten en een sterk programma deelnemen aan de verkiezingen.

Andre Segers
Voorzitter N-VA Lebbeke

Bruno Leeuws
Voorzitter CD&V Lebbeke

NB: Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger, werd door het nationaal N-VA bestuur o.l.v voorzitter Bart De Wever, aangesteld tot Kartelcoordinator voor het arrondissement Dendermonde.

maandag 27 juni 2011

N-VA Lebbeke stelt "Bewonerskaart" voor

Verbouwingskaart - Tijdelijke bewoningskaart bij verbouwingen ( gekoppeld aan toegang tot containerpark indien je niet woonachtig bent te Lebbeke)

N-VA Lebbeke pleit voor de mogelijkheid tot een parkeerkaart voor mensen die een huis verbouwen gelegen bv in een blauwe zone.

Momenteel kan een Bewonerskaart enkel aangevraagd worden indien je domicilie staat waar de bewuste blauwe zone van toepassing is.

Bij grondige verbouwingen is dit niet mogelijk, gezien het huis nog niet bewoond is. Indien je in je woning wil werken is dit vervelend, als je van 's morgens tot 's avonds bezig bent of als je met een aanhangwagen werkt om materiaal af te voeren. Je parkeren net buiten de blauwe zone is in dit laatste geval absoluut geen optie. De Verbouwingskaart zou betrekking hebben op de woning zelf. Idealiter is de kaart dan ook niet gekoppeld aan één nummerplaat, gezien verschillende wagens ingezet kunnen worden: een gepensioneerde ouder die helpt bij de werken, een vriend die zijn wagen met aanhangwagen ter beschikking stelt voor het vervoer van het afval, …

Dezelfde kaart zou naast de functie van parkeerkaart ook als toegangskaart voor het containerpark kunnen gelden. Indien de verbouwers niet gedomicilieerd zijn in Lebbeke, hebben zij immers geen toegang tot het containerpark van de gemeente. Wij menen, dat gezien de verbouwingen op het grondgebied van de gemeente plaats hebben, de verbouwers in de mogelijk dienen te zijn om gebruik te maken van het containerpark van deze gemeente, zeker wanneer zij de intentie hebben om zich daar nadien te vestigen. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen met hun afval ettelijke gemeentes verder dienen te rijden om toegang te hebben tot een containerpark.

De looptijd van deze kaarten hoeft niet per definitie 1 jaar te zijn, zoals bij een bewonerskaart het geval is. Men zou ze per maand, of bv per 6 maand kunnen aanvragen,eventueel verlengbaar, afhankelijk van de omvang en de planning van de verbouwingswerken. De verbouwingskaart kan dan nadien omgezet worden in een bewonerskaart, in het geval je domicilie verplaatst wordt tijdens de looptijd van de verbouwingskaart.

Jammer genoeg gaat de meerderheid van VLD – “Spirit-SLP-De Ploeg” en SPA niet in op dit concreet voorstel dat voor heel wat nieuwe bewoners en verbouwers een goede oplossing zou zijn.”


Goedele Uyttersprot
Gemeenteraadslid
0479 37 69 91

dinsdag 21 juni 2011

Jong N-VA Lebbeke steunt de beslissing van Jeugdraad Lebbeke en Schepencollege.

Jong N-VA Lebbeke juicht de beslissing toe van de Jeugdraad Lebbeke en het College van burgemeester en schepenen omtrent het voorstel voor een speelplein voor allochtone jongeren.

Tijdens de afgelopen twee jeugdraden ( mei, juni ), waar Jong N-VA ook in zetelt, werd het punt besproken en besloot men dat een apart speelplein voor allochtone jongeren geen goed idee is.

Jong N-VA Lebbeke vindt, net als de overige jeugdverenigingen die deel uitmaken van de jeugdraad, dat de allochtonen jongeren zeker welkom zijn op alle speelpleinen, speelterreinen en jeugdverenigingen van de Gemeente Lebbeke.

Dit is tenslotte bevorderlijk voor de integratie en inburgering van deze personen in onze lokale samenleving.

Jong N-VA Lebbeke

woensdag 15 juni 2011

Volksvertegenwoordigers al één jaar zonder werk? Uittrekseltje uit TV Oost video (ivm parlementair werk zonder regering).

donderdag 19 mei 2011

’t Oud Gemeentehuis te Wieze wordt gerenoveerd

N-VA Wieze/Lebbeke bijzonder verheugd.

’t Oud Gemeentehuis, gelegen op het Dorp te Wieze is een geklasseerd gebouw, evenals het dorpsplein .
Deze herberg staat sinds september 2009 leeg en staat in verval.


Deze morgen had, op initiatief van volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot een overleg plaats over de toekomst en bestemming van dit gebouw op het kabinet van vice- ministerpresident Geert Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed. Aanleiding was de plannen tot verkoop door de eigenaar.
Naast de bevoegde kabinetsmedewerker namen ook de heer Jozef Dauwe-deputé van de provincie Oost-Vlaanderen, het gemeentebestuur, de diensten van Onroerend Erfgoed, de geëngageerde Wiezenaar Rik Vermeir, de eigenaar van het gebouw de NV Diepensteyn en Karel Uyttersprot, deel aan het overleg.

De NV Diepensteyn, beter bekend als de brouwerij Palm, deelde hierop mee dat zij afziet van de aangekondigde verkoop van het pand maar, in tegenstelling tot vroegere berichten over gaat tot restauratie van het pand. Het zal zijn oorspronkelijke bestemming, namelijk café met vergaderruimte terugkrijgen.


Karel Uyttersprot: “Dit is buiten verwachting. Na de vorige berichten was het onzeker wat de toekomst zou zijn. Vanuit die onzekerheid heb ik, in samenwerking met het kabinet van minister Bourgeois, alle betrokkenen samengebracht. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd met de aangekondigde renovatie. De café zal veel ruimer zijn, de vergaderaccommodatie wordt aangepakt en het blijft een gezellige dorpscafé. Belangrijk is ook het feit dat de eigenaar een beroep doet op ambachts- en stielmannen uit de streek voor de verbouwing en renovatie van het dak, het sanitair,de ramen,het kaleien van de gevel, de verwarming,…en dit met respect voor het geklasseerde gebouw. Wij zijn dan ook bijzonder blij dat onze actie vruchten afwerpt”.

NV Diepensteyn wil zich engageren voor de noodzakelijke restauratieve werken maar wenst hiervoor ook garanties voor de financiering van de restauratieve werken. Als geklasseerd gebouw kan de eigenaar een beroep doen op betoelaging vanuit de diensten van het kabinet van minister Bourgeois terwijl ook de provincie en de gemeente, zoals gebruikelijk, hun duit in het zakje doen.
Iedereen is dan ook zeer tevreden met de nieuwe wending en de plannen van NV Diepensteyn.

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger
0497 522 800

vrijdag 13 mei 2011

Maak van Dendermondse gevangenis een gesloten jeugdinstellingDeze morgen bracht een delegatie van N-VA mandatarissen en bestuursleden een bezoek aan de gevangenis van Dendermonde. De klemtoon hierbij lag voornamelijk op de toekomstige bestemming van de oude gevangenis, nadat de nieuwe gevangenis in gebruik is genomen.

Uit parlementaire vragen die ik hierover stelde aan de bevoegde ministers is er nog geen nieuwe bestemming bepaald. N-VA legt de nadruk op Dendermonde als penitentiair centrum en pleit om, na een grondige renovatie, de gevangenis aan te wenden als gesloten jeugdinstelling.

donderdag 12 mei 2011

Geert Bourgeois en gedenktekens oorlog Dendermonde, Oudegem en Wieze

Minister Geert Bourgeois heeft de Oorlogsgedenktekens van Dendermonde, Oudegem en Wieze voorlopig beschermd. Dit is een eerste fase tot definitieve bescherming.
Dendermonde: monument WOI en WOII gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van de stad (Heldenplein) en monument voor de slachtoffers van Oudegem (Ouburg).

Lebbeke: monument voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Wieze -) foto in bijlage (Kerkhofstraat).


Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger N-VA is verheugd met deze beslissing. “Ons onroerend erfgoed is immers het waardevol historisch patrimonium dat de vorige generaties ons hebben nagelaten, en dat wij, als goede rentmeesters, aan de volgende generaties in een zo goed mogelijke staat moeten doorgeven.”

In principe volgt nu, na het doorlopen van de procedure met onder meer een openbaar onderzoek, binnen het jaar de definitieve bescherming van de heldenmonumenten en gedenktekens.


zondag 17 april 2011

Historisch pand ’t Oud Gemeentehuis Wieze wordt verkocht

N-VA Wieze/Lebbeke wenst dringend een duurzame oplossing..

Wieze beschikt over een van de mooiste dorpskernen uit een verre omtrek.


Naast de pas gerenoveerde St Salvatorkerk staan er ook een aantal burgerwoningen die getuigen zijn van het economisch verleden van Wieze.

Een van de meest authentieke gebouwen is echter  ‘t Oud Gemeentehuis, voormalig café en oa vele jaren het repetitielokaal van de Koninklijke  Harmonie van Wieze.

De heer en mevrouw Karel en Erna De Wolf waren de laatste uitbaters, zij verlieten ’t Oud Gemeentehuis in oktober 2009.

Ondertussen staat het te verkommeren.

Zowel het Dorpsgezicht als ’t Oud Gemeentehuis zijn beschermde gebouwen.

N-VA klaagt dit verval reeds maanden aan (cfr oa ’t Wielebelleke van september 2010) en vraagt een oplossing.

Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger: Wij namen contact met de NV Diepensteyn, beter bekend als Brouwerij Palm en eigenaar van het gebouw met de vraag naar de bestemming van dit pand..

NV Diepensteyn vertelde dat zij de gemeente Lebbeke een plan hadden voorgesteld voor renovatie en herbestemming maar dat de gemeente geen belangstelling toonde.

Wij pleegden ook overleg met de diensten van Onroerend Erfgoed evenals met de bevoegde minister voor Monumenten en Landschappen, de heer Geert Bourgeois .

Samen met de eigenaar, Diepensteyn, werd nagegaan welke de mogelijkheden van betoelaging zijn  vanuit de Vlaamse Overheid en eventuele aanvullende mogelijkheden van de provincie.

N-VA- voorstel: Wieze beschikt over een prachtige dorpskern, met een aantal uitstekende Horeca-zaken en voldoende parkeergelegenheden in de onmiddellijke omgeving.

Laat dit een toeristische troef zijn, bv als belangrijk vertrekpunt in het Fietsen-knooppunten-netwerk of voor dagrecreatie.

’t Oud Gemeentehuis zou dan bv een thema-taverne/café kunnen worden met het accent op de drie producten waar Wieze sterk in is/was: Bier-Chocolade en Bloemen.

Een ander gedeelte van ’t Oud Gemeentehuis zou kunnen omgevormd worden voor handelsruimte, bv bloemenzaak, geschenken, chocoladeboetiek,….

Dit voorstel werd door de NV Diepensteyn onderzocht op zijn commerciële haalbaarheid de conclusie is evenwel negatief : voor ’t Oud Gemeentehuis zal een koper gezocht worden.

Sinds de laatste bewoners het pand verlieten is staat van het gebouw alleen maar slechter geworden. De eigenaars hebben beloofd om de nodige instandhoudingswerken uit te voeren.

Hoe langer het gebouw leeg staat en niet grondig hersteld wordt, hoe meer de kosten van renovatie zullen oplopen.

Wij dringen er bij de bevoegde overheden dan ook op aan om de nodige stappen te ondernemen om aan deze toestand een einde te maken:

De Inspectiediensten van Onroerend Erfgoed dienen een proces-verbaal van verwaarlozing op te maken over de slechte toestand .

De Gemeente Lebbeke moet de nodige maatregelen treffen tegen deze leegstand van dit historisch en beschermd gebouw, en moet de nodige herstellingswerken bevelen om de veiligheid te waarborgen.
Van de NV Diepensteyn verwachten wij dat zij haar verantwoordelijkheid neemt tot herstel en tot het zoeken naar een duurzame oplossing.

Het is niet aanvaardbaar dat zij een dergelijk pand laten verwaarlozen en nadien te koop aanbieden, de kosten lopen ondertussen torenhoog op.

Karel Uyttersprot: dit is een dossier dat in Wieze zeer sterk leeft. Een Wiezenaar is , terecht, fier op zijn dorp en zijn dorpskern. Het kan niet dat deze toestand nog lang duurt. De Vlaamse Overheid en de Proincie voorzien ruime middelen om de herstellingswerken te betoelagen. Wij vragen dat ook de gemeente Lebbeke en de eigenaar hun verantwoordelijkheid nemen om tot een oplossing te komen. Want ook al wordt het pand verkocht, dan nog zullen de verschillende partijen moeten gaan samenzitten en samenwerken.


De heer Rik Vermeir, voorvechter voor het behoud van ’t Oud Gemeentehuis en van het historisch erfgoed van Wieze, organiseert op 19 juni naar aanleiding van Rita Kermis, samen met een aantal medestanders, een wandeling door Wieze.


Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger
0497 522 800

woensdag 13 april 2011

Sterke stijging aantal leden N-VA Lebbeke

De N-VA Lebbeke noteert de laatste maanden een sterke stijging van haar ledenaantal.

Wij noteren een toename van maar liefst 30 % weet voorzitter André Segers te melden.

“Hiermee zit N-VA en zeker ook N-VA Lebbeke duidelijk in de lift en blijkt de verkiezingsoverwinning van 13 juni 2010 geen eendagsvlieg te zijn..

Waar andere partijen te kampen hebben met een belangrijke daling van hun ledenaantal is de N-VA de enige partij die haar ledenaantal ziet stijgen.”

Karel Uyttersprot, federaal volksvertegenwoordiger, bevestigt deze gegevens: “ook nationaal kent N-VA een nooit geziene stijging van haar leden wat zich zeker ook in Lebbeke manifesteert.

Wij halen in onze gemeente betere cijfers dan in de gloriedagen van de Volksunie. Merkwaardig hierbij is het feit dat het in vele gevallen gaan om spontane aansluitingen.

Ze komen uit zowel Lebbeke, Denderbelle als Wieze en wij noteren nieuwe leden in alle leeftijds- en beroepscategorieën. Vele nieuwe gezichten worden lid.

Een bijzonder prettige vaststelling, als men weet dat de N-VA Lebbeke reeds een van de hoogste penetratiegraden van de provincie kan voorleggen.

André Segers, voorzitter 0470/58 65 01
Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger, 0497/522 800

zaterdag 9 april 2011

Jong N-VA Lebbeke en Jong N-VA Nationaal pleiten voor een Vlaamse Autipas in Vlaanderen.

Autisme ligt Jong N-VA Lebbeke nauw aan het hart. Eén van onze bestuursleden, Pieter Paul Moens, heeft zelf een autismespectrumstoornis, nl. het syndroom van Asperger.

Reeds in 2008 lanceerde Pieter Paul Moens ( Jong N-VA Lebbeke ) het idee om een Vlaamse Autipas voor personen met een autismespectrumstoornis in te voeren. Het concept is afkomstig uit Engeland. Een dergelijke pas bevat verschillende typische kenmerken die het gevolg zijn van de stoornis van de houder. Deze gegevens bieden nuttige informatie voor hulpverleners in een crisissituaties of in contacten met diverse instanties.

Toenmalige Minister Vanackere toonde in eerste instantie interesse, maar na een negatief advies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ( VAPH ) belandde het voorstel in de prullenmand. Het al dan niet invoeren van een Autipas werd daarbij doorgeschoven naar de belangenverenigingen (Vlaamse Vereniging Autisme).
Ook huidig minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil niet verder gaan dan het “overwegen om het initiatief m.b.t. de Autipas te faciliteren en te promoten”, zo blijkt uit een antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Helga Stevens.

Net als Kim Van Cauteren, nationaal voorzitter van Jong N-VA, betreurt Pieter Paul Moens dat de Vlaamse Overheid het idee van de Autipas niet wil ondersteunen.

Een dergelijk systeem bestaat op dit moment reeds in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Zowel personen met een autismespectrumstoornis als hun omgeving zijn er laaiend enthousiast over de Autipas. De eenvoudige en duidelijke wijze waarop de Autipas de nodige informatie over de houder ervan verschaft, kan op veel bijval rekenen.

Pieter Paul Moens : “Nochtans bestaan er reeds verschillende soorten passen in Vlaanderen o.a een dovenpas , een diabetespas , een kaart voor de ziekte van de Von Willebrand .” Hij begrijpt niet waarom er dan geen pas kan ingevoerd worden voor personen met een autismespectrumstoornis.

Kim Van Cauteren: “Wij vragen dat minister Vandeurzen zich ertoe engageert om de Autipas te ontwikkelen in samenwerking met de belangenverenigingen. De Vlaamse Overheid mag personen met een autismespectrumstoornis niet langer in de kou laten staan!”

donderdag 24 maart 2011

Onderhoud speelterreinen Lebbeke en verkeersborden

Betreft: Onderhoud speelterreinen Lebbeke

Zoals u ongetwijfeld weet zet N-VA Lebbeke zich reeds geruime tijd in voor een beter onderhoud van de speelterreinen en van de randinformatie hieromtrent, zoals verkeersborden, signalisatie...

In oktober werd de slechte situatie van deze speelterreinen op een persconferentie in beeld gebracht via een fotomontage van Els Sinnaeve, N-VA OCMW raadslid, en Pieter Paul Moens van Jong N-VA.
Hiermee onderstreep N-VA de dat er dringend nood was aan een beter onderhoud, betere en meer speeltoestellen, een beter veiligheid,…

Door raadslid Goedele Uyttersprot werd dit in de gemeenteraad aan bod gebracht en werd een planmatige aanpak gevraagd, gekoppeld aan een noodzakelijk budget..

Met genoegen stellen wij nu vast dat deze actie een begin van resultaat oplevert.

Els Sinnaeve :” deze week was ik er tot mijn genoegen getuige van hoe het gemeentepersoneel bezig was met het onderhoud van de verkeersborden aan het Meysveld .

Zij gaven ook het speelterrein een grondige beurt . Het riet werd gesnoeid en men is bezig met een opknapbeurt . Dit moet ons inziens het begin zijn van een grondigere aanpak.

De omheining van de waterpartij voldoet immers niet en moet veiliger worden. De afsluiting moet bescherming bieden aan de spelende kinderen, wat nu zeker niet het geval is.

Wij dringen ook aan op nieuwe en betere speeltuigen.

Hopelijks is dit het begin van een nieuwe aanpak, zoals wij reeds lang bepleiten voor alle speelterreinen in Lebbeke, Belle en Wieze.

Maar wij zijn alleszins verheugd dat onze actie al een begin van resultaat oplevert, maar de klus is zeker nog niet geklaard !”

Voor het N-VA bestuur,
André Segers
Voorzitter

N-VA Communicatie:
Karel Uyttersprot
0497/522 800 begin_of_the_skype_highlighting 0497/522 800 end_of_the_skype_highlighting

maandag 7 maart 2011

Nieuw N-VA bestuur arrondissement Dendermonde

De N-VA leden uit het arrondissement Dendermonde verkozen een nieuw bestuur voor de periode van 3 jaar. Deze verkiezingen, die doorgingen in Gasthof ’t Vaderland te Dendermonde, konden rekenen op een bijzonder grote belangstelling. Tot voorzitter werd de heer Hugo De Mol (Lebbeke) verkozen. Hij was tot voor kort de voorzitter van de afdeling Lebbeke, waar hij ook zetelt in de OCMW-raad.

Ondervoorzitter is de heer Dimitri Van Hoey (Baasrode), actief in de social-profit sector. Secretaris is de heer Bart Nobels (Dendermonde) die dit mandaat ook in de vorige bestuursperiode uitoefende.

Naast voorzitter en secretaris zullen ook de heren Eric Scheire, uittredend arrondissementeel voorzitter en voorzitter in Wichelen, en Cedric De Bruyckere (Dendermonde) de regio vertegenwoordigen in de partijraad te Brussel, samen met de parlementsleden Miranda van Eetvelde (Zele) en Karel Uyttersprot (Lebbeke).

Daarnaast werden volgende bestuursleden verkozen : Hilde Baeck (Buggenhout), Leonora Beerens en Fanny Pauwels uit Wetteren, Marnick De Wilde en Marc Van Driessche uit Berlare, Annemie Demuyt en Ingrid Michem uit Dendermonde. Jong N-VA wordt vertegenwoordigd door Laurent Mariën.
Het bestuur bestaat in totaal uit 6 vrouwen en 9 mannen. Er is ruimte voor bijkomende coöptatie van oa vertegenwoordigers uit de gemeenten die nog niet vertegenwoordigd zijn in het bestuur: Hamme, Laarne en Waasmunster.

Vlnr . Siegfried Bracke, Miranda Van Eetvelde, Marc Van Driessche, Karel Uyttersprot, Marnic De Wilde, Fanny Pauwels, Leonora Beerens, Annemie Demuyt, Ingrid Michem, Dimitri Van Hoey, Hugo De Mol, Hilde Baeck, Bart Nobels en Laurent Mariën.

maandag 28 februari 2011

N-VA Lebbeke kiest nieuwe voorzitter

Woensdag 23.2.2011 verkozen de leden van N-VA Lebbeke een nieuw bestuur. De bestuursverkiezingen hebben om de drie jaar plaats.

Tot voorzitter werd de heer André Segers verkozen. Hij volgt Hugo De Mol- tevens OCMW raadslid- op die ondervoorzitter wordt.

André was tot voor kort kaderlid van een internationaal dienstverlenend bedrijf in de autoindustrie (Carglass).

Maken verder deel uit van het bestuur: Leo Callaert , erevoorzitter, Hubert Bosman, An Vervliet die ook voorzitter is van Jong N-VA, Duncan Braeckevelt, Luc Depreitere, Vincent De Wolf, Erik De Smedt, Bea Van Damme, Pieter Paul Moens , de raadsleden Goedele Uyttersprot, gemeenteraadslid, Els Sinnaeve, OCMW raadslid en Karel Uyttersprot , volksvertegenwoordiger in het federale parlement.

Lebbeke heeft een van de sterkste N-VA afdelingen in de provincie en dit ledenaantal steeg de laatste maanden aanzienlijk (+30 %).
Uit de recente meting van een neutraal bureau blijkt ook dat de website van N-VA Lebbeke een van de meest bezochte en gewaardeerde N-VA-sites is.

Dit alles loopt parallel met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012, die steeds dichterbij komen

Hugo De Mol: "De N-VA Lebbeke is uitgegroeid tot een sterke speler in het Lebbeekse politieke landschap. Wijzijn er zeker van dit te kunnen verzilveren bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012."

Het nieuwe bestuur staat dan ook voor de uitdaging om de ingeslagen weg verder te zetten en in goede banen te leiden.
André Segers : Om dit te bereiken zullen we het pad van de invloed bewandelen zoals een Martin Luther King, in plaats van door dictatoriale macht zoals een Khaddafi.

Ook Karel Uyttersprot is blij zijn met zo’n ploeg, ‘een goede combinatie van ervaring en jonge krachten, van denkers en doeners. Dit geeft hoop voor de toekomst’.

zondag 27 februari 2011

NMBS investeert in vernieuwing seininrichting

Dendermonde - De NMBS zal volgens parlementslid Karel Uyttersprot (N-VA) investeren in de vernieuwing van de seininrichting in Dendermonde. Op de lijn Dendermonde-Brussel zullen na 2012 ook nieuwe treinstellen ingezet worden.

“De problemen met de NMBS zijn ons allen bekend: afgelaste treinen, voortdurende vertragingen, stakingen, overvolle wagons, …”, aldus Karel Uyttersprot (N-VA). “Hierover ondervraagd beloofde minister Vervotte beterschap. Gedurende de laatste jaren werd er in ons land door de NMBS minimum 10 miljard euro geïnvesteerd in infrastructuur en rollend materiaal.

Op de lijn Dendermonde-Brussel, die steeds meer reizigers telt, zijn ook een aantal werken in het vooruitzicht gesteld en worden de seininrichtingen vernieuwd. Dendermonde neemt hierbij de seinposten van Asse en Opwijk over. In 2012-2013 worden nieuwe treinstellen ingezet op deze lijn: zij maken deel uit van de bestelling van 350 stellen ter waarde van 1,4 miljard euro.”

Persbericht Editie Dendermonde