woensdag 14 december 2011

Speelpleinen Lebbeke

N-VA Lebbeke is blij dat haar actie rond het onderhoud en uitrusting van de speelpleinen gehoor vindt.


Els Sinnaeve, OCMW raadslid N-VA: " samen met Pieter Paul Moens , en met de  steun van het bestuur hebben wij op verschillende vlakken de slechte staat van  de speelpleinen in Lebbeke, Belle en Wieze aangekaart.

Via een petitie, een persconferentie met heel wat beeldmateriaal en een aantal tussenkomsten in de Gemeenteraad door Goedele Uyttersprot, hebben wij gepleit voor nieuwe speeltuigen , voor het regelmatig onderhouden van de pleinen en de toestellen.

Wij stellen tot onze tevredenheid vast dat hieraan nu een begin wordt gemaakt. Wij zullen er uiteraard ook op toezien dat alle speelterreinen aan bod komen en dat het hier niet bij blijft ".

N-VA Lebbeke dankt oprecht de vele ondertekenaars van de petitie, die mede aan de basis lag van de actie.
Goed nieuw is er ook uit Denderbelle waar de KSA en VKSJ meededen aan de wedstrijd van de Vlaamse Overheid "Speelgroen", met het oog op het avontuurlijk en natuurlijk inrichten van speelterreinen. Met hun plan voor Belle behoren zij tot de 15 laureaten.

Proficiat ! Samen met de ouders willen zij nu ook het plan uitvoeren.