dinsdag 9 oktober 2007

Filmbespreking : ’Ben X’


Op zaterdag 6 oktober 2007 ging de Pass groep (Personen met een autisme-spectrum stoornis) in Kinepolis (Gent) naar de film ‘Ben X’ kijken. Pieter, lid van Pass en van Jong N-VA, was er bij en vertelt:
De film Ben X, heeft al enkele bekroningen op zijn naam staan, zoals die van het Filmfestival van Montreal. Hij is ook uitverkoren voor de Oscarnominaties. Ben is een jongen die anders denkt. Hij gaat naar het gewoon onderwijs en daardoor heeft hij het zéér moeilijk. Ben wordt namelijk gepest door zijn klas…

Deze jongeren begrijpen niet hoe complex het is om met een Autisme-spectrum stoornis te leven. Mensen met een Autisme-spectrum stoornis leven in een eigen complexe wereld. In deze film wordt dit heel goed voorgesteld door het verwerken van een computergame (Archlord), waarbij fictie en realiteit door elkaar vermengd worden. Zo maken ze duidelijk hoe erg het soms is om te overleven in deze wereld.

Ik hoop dan dat ook door deze film het pesten van autistische jongeren stopt. Ook ik ben gepest geweest in het A.S.O. en weet dus hoe het is om niet aanvaard te worden.
Elke school zou deze film moeten opnemen in hun scholenpakket. Ik hoop dat er door de overheid speciale maatregelingen worden getroffen. Ook mensen met een Autisme-spectrum stoornis hebben recht op respect en op een menswaardig leven.

Wie een steentje wil bijdragen is welkom op de Motorherfstrit ten voordele van Autisme Vlaanderen, op 28 oktober 2007 in Moerzeke-Hamme, georganiseerd door de Hartrijders.

Webstek Ben X
Webstek Pass Partout
Webstek Hartrijders
Webstek Autisme Vlaanderen
Meer uitleg over Autisme

Dit bericht staat ook op site van Jong NVA