woensdag 23 september 2009

Actie tegen jeugdbeleid

Lebbeke - De Lebbeekse jongeren voeren actie tegen het volgens hen " belabberde jeugdbeleid". Ze delen rouwkaartjes uit om aan te klagen dat het beleid op sterven na dood is. " Het wordt hoog tijd dat de schepen van Jeugd een reanimatieplan opstart". klikt het bij de actievoerders.

De jongeren houden de symbolische rouwactie om aandacht te vragen voor de noden van de jeugd. " Het jeugbeleid is zo goed als dood in onze gemeente", zegt Vincent De Wolf van jong N-VA" Hier zou veel meer moeten bewegen, met een jeugdwerking waar vaart achter zit. Maar het gemeentebestuur is te weinig geïnteresseerd in de noden van de jongeren." £

Eén van de pijnpunten is het jeugdontmoetingscentrum JOC aan de Leo Duboisstraat. Dat wordt volgens de jongeren veel te weinig gebruikt als ontmoetingsplaats voor jongeren." Het gebouw is er wel, maar er is amper iets te doen", klikt het." In vergelijking met buurtgemeenten hinkt Lebbeke op dit vlak serieus achterop. In Dendermonde hebben zelfs bijna alle deelgemeenten een jeugdhuis en die draaien goed." Ook de vraag naar een fuifzaal blijft.

Proefproject

" De jongeren mochten bij wijze van proefproject één keer fuiven in het nieuwe gemeenschapscentrum De Biekorf en na evaluatie zou beslist worden of dit voor herhaling vatbaar is. Maar die evaluatie is er nog altijd niet, laat staan dat er werk gemaakt wordt van een alternatieve fuifzaal." Volgens de jongeren wordt de jeugdraad bovendien niet serieus genomen en is de jeugddienst onderbemand. " De jeugddienst is van goede wil, maar krijgt de nodige ondersteuning" zegt De Wolf." Bovendien moet door een gebrek aan voldoende personeel geknipt worden in activiteiten. Succesvolle intiatieven als Bellerock en Roefel worden afgevoerd of ingekrompen."

Goede moed

De jongeren hopen met hun protestactie dat er nieuw leven geblazen wordt in het jeugdbeleid. " We hadden nochtans goede moed bij de start van de legislatuur, maar de voorbije jaren bleven initiatieven uit" , zegt De Wolf." We hopen dat de schepen van Jeugd dit probleem erkent en in de toekomst actief wil meewerken aan een echt jeugbeleid."Schepen van Jeugd Ronny Heuvinck ( sp.a ) betreurt de actie. " De verwijten zijn niet allemaal terecht", stelt hij. " We nemen de jeugdraad wel serieus, maar het moet van de twee kanten komen. En op de jeugdienst vonden wat wissels plaats, zodat het wat tijd kostte om weer op volle toeren te draaien. Bovendien worden er regelmatig nieuw initiatieven opgezet, denk maar aan het eerste kleutersportkamp. Voor een fuifzaal is er geen geld, maar er is wel het engagement om één keer per jaar een fuif met optreden te laten plaatsvinden in De Biekorf."

Nele Dooms - Dendermonde - HLN - woensdag 23 september 2009