woensdag 28 maart 2012

“Lebbeke leeft boven zijn stand”

Met een score van 5.5 op 10 haalt Lebbeke de minimumnorm niet die gehanteerd wordt bij overheidsexamens (60%) .

De voorliggende cijfergegevens moeten wij bekijken in vergelijking met gelijkaardige gemeenten, wij kunnen Lebbeke immers niet vergelijken met Gent of Sint Laureins;

Dit gebeurt met een vaste cluster van 21 gemeenten, op basis van een set criteria van de studiedienst van de Vlaamse Regering.

Hierin worden een aantal indicatoren bekeken zoals de uitstaande schuld en de schuld per inwoner, en hierin scoort Lebbeke bij de allerslechtsten en stond in 2009 op de allerlaatste plaats.
De schuld per inwoner bedraagt 1466€, tegenover 903 € van het gemiddelde van de cluster.
Lebbeke int zowat 20 soorten belastingen.

De onroerende voorheffing bedraagt 1450 opc. en treft die gezinnen die een eigen woning hebben; met dit cijfer zit Lebbeke bij de top.

Inzake personenbelasting was de last 8 %, maar twee maanden voor de parlementsverkiezingen van juni 2010 kondigde het gemeentebestuur een verlaging aan naar 7.5 %, een verlaging die pas in 2012 van toepassing wordt, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen  (dus 5 jaar 8% en 1 jaar 7.5% !)

Ondanks de score van 5.5/10 wordt er gesteld dat de bewindsploeg goede punten scoort omwille van het schuldbeheer; Merkwaardig !

De schulden stegen van het jaar 2000 tenopzichte van nu met 32.59 % Er is inderdaad een schuldenafbouw ten opzichte van 2006, maar dit is voor een groot gedeelte te danken aan de Vlaamse Regering die hiervoor 100 €per inwoner ter beschikking stelde, wat voor Lebbeke op ongeveer 1.800.000 € neerkomt.

Er worden trouwens nieuwe schulden in het vooruitzicht gesteld gebouwen ten belope van ruim 2 mio €. Het overgrote deel van de investeringen gebeurt in dezelfde sector.

Door de hoge schuldengraad blijft er weinig ruimte voor belangrijke initiatieven als nieuwe voet- en fietspaden, voor de dorpskernhernieuwing van Wieze en Denderbelle,speelpleinen, wegen en verkeersveiligheid,…

Zie ook bijlagen, met een nominatieve lijst van de 21 gemeenten uit de cluster en een analyse van deze gegevens.

Voor N-VA Lebbeke-Denderbelle-Wieze
Karel Uyttersprot

zaterdag 24 maart 2012

Zwaar vervoer mag wel van Sint-Gillis naar Denderbelle maar niet andersom

LEBBEKE/DENDERMONDE - In het grensgebied tussen Sint-Gillis-Dendermonde en Denderbelle zaaien verkeersborden verwarring. Een zware vrachtwagen mag vanuit Denderbelle de Denderbellestraat in Sint-Gillis-Dendermonde niet in, diezelfde vrachtwagen mag uit de tegengestelde richting Denderbelle wel binnenrijden

‘Merkwaardig', oordeelt N-VA-Lebbeke. ‘Want dit betekent dat vrachtwagens, autocars en ander transport van meer dan 3,5 ton, uitgezonderd plaatselijk verkeer weliswaar, Dendermonde niet binnen kunnen via de Denderbellestraat. Ze moeten maar een uitweg zoeken via de Dries in Denderbelle. En hoe dan verder? Langs de smalle Belle- of Blijstraat? Anderzijds mag transport van dat slag Denderbelle wel binnen, maar dat kan niet uit Dendermonde komen, want in de Denderbellestraat zijn dergelijke voertuigen taboe.

‘De toestand heeft te maken met een belangrijk discussiepunt rond het doortrekken van de N41', zegt volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot (N-VA). ‘Die weg kruist de Hoge Brug en voorziet, in de jongste voorstellen, een op-/afrit richting Dendermonde. Maar blijkbaar laat de stad geen vrachtwagens of (school)bussen toe. Dus zou alle zwaar verkeer zich een uitweg via het grondgebied van Denderbelle moeten zoeken.'

Overleg gevraagd
 N-VA-voorzitter André Segers dringt aan op overleg tussen beide gemeenten, om deze voor hem niet te begrijpen verkeersreglementering uit te klaren.

De Lebbeekse burgemeester François Saeys (Open VLD) zegt de zaak te onderzoeken tijdens de herziening van het mobiliteitsplan die momenteel loopt, maar stelt vast dat Dendermonde zwaar verkeer mijdt ten koste van Denderbelle. Piet Buysse (CD&V) verduidelijkt dat de maatregel deel uitmaakt van een aantal ingrepen op de mobiliteit in de stad. Eén ervan, naast een logische snelheidsbeperking, is het weren van zwaar verkeer uit straten die daartoe niet uitgerust zijn. ‘Lebbeke kan een gelijkaardige oefening maken', zegt hij. ‘Zwaar verkeer zou bijvoorbeeld al vroeger, vanaf Wieze, naar de N47 afgeleid kunnen worden.'

Nieuwsblad - Pierre Van Rossem - zaterdag 24 maart 2012

"Mobiliteit (?) in Lebbeke" en de N41 (4) 3.5t Denderbelle/Dendermonde

Met de rubriek “Mobiliteit (?) in Lebbeke ”* willen wij de aandacht trekken op een aantal anomalieën rare zaken die wij in het straatbeeld tegenkomen of die ons gesignaleerd worden.

3.5 t vanuit Denderbelle niet toegelaten in Dendermonde !

Komt men van Denderbelle, Hoge Brug, richting Denderbellestraat te Dendermonde, dan zien wij op de grens een verkeersbord waaruit blijkt dat vervoer van + 3.5t verboden is.

Komt men omgekeerd van Dendermonde, richting Denderbelle, dan staat er een bord dat van daaruit 3.5 t wél toegelaten is.Toch wel merkwaardig!
  • Op dit ogenblik kunnen vanuit Denderbelle, de vrachtwagens van +3.5 t, maar evenmin de autobussen of ander vervoer van 3.5 t , NIET richting Dendermonde rijden, maar moeten zij op dat kruipunt rechts de Dries op, en dan ? Via de Bellestraat of Blijstraat?
  • Omgekeerd mogen vrachtwagens van + 3.5 t Denderbelle wel binnen, maar zijn kunnen NIET uit Dendermonde komen want in de Denderbellestraat zijn zij verboden…
Karel Uyttersprot : Laat dit nu juist een belangrijk punt van discussie zijn rond de N41 , die de Hoge Brug kruist en een op/afrit voorziet oa richting Dendermonde, maar blijkbaar laat de stad geen camions of bussen(ook geen schoolbussen +3.5t !) toe …Een moeilijk houdbare situatie waardoor alle zwaar verkeer , vrachtwagens, autobussen,…verplicht worden op grondgebied van Denderbelle een uitweg te zoeken.

Dendermonde mijdt zo zwaar verkeer op haar domein ten laste van Belle.

N-VA Denderbelle-Lebbeke- Wieze is dan ook van oordeel dat het hoog tijd wordt dat de bevoegde bestuursverantwoordelijken van beide gemeenten samen zitten om dergelijke, onbegrijpelijke verkeersreglementering op te lossen, aldus André Segers.

*“Mobiliteit(?) in Lebbeke”; Zo wezen wij reeds op ontoegankelijke parkeerplaatsen in Wieze (1), op vrachtwagens die langdurig parkeren op de Brusselsesteenweg (2), en de onbereikbare postbus aan het Gemeentehuis van Lebbeke(3). Wij zullen het gemeentebestuur hierop wijzen, en het kan niet moeilijk zijn om dit, en vele andere kleine mobiliteitsproblemen, zonder kosten, op te lossen

Namens N-VA Lebbeke-Denderbelle-Wieze
André Segers - voorzitter
Karel Uyttersprot - communicatieverantwoordelijke

dinsdag 20 maart 2012

10 jaar N-VA Lebbeke en één jaar nieuw bestuur

N-VA Lebbeke bestaat 10 jaar. Zij was een van de eerste afdelingen in Vlaanderen, na de splitsing van de Volksunie in N-VA en Spirit.

Momenteel is de N-VA, na een trage start de meest succesvolle partij in Vlaanderen en van het land.

Vorig jaar in februari 2011 trad in Lebbeke een nieuwe bestuursploeg aan , na interne verkiezingen overeenkomstig de statuten.
André Segers werd voorzitter in opvolging van Hugo De Mol, die verkozen werd tot arrondissementeel voorzitter.

André Segers
: “ het was even wennen, maar het bestuur draait op volle toeren. Ik kon natuurlijk rekenen op de ervaring en inzet van een trouwe kern.

2011 was dan ook een boeiend jaar, maar 2012 wordt een spannend jaar! Onze afdeling groeide in één jaar tijd opnieuw met ruim 30 % nieuwe leden.

Hiermee zijn wij bij de absolute top binnen de provincie. Zij komen uit alle deelgemeenten en uit alle categorieën. Maar vooral jonge mensen sluiten zich spontaan aan.

Een groot deel het succes van N-VA Lebbeke wordt verklaard door het feit dat de N-VA nationaal de wind in de zeilen heeft en ook door de aanwezigheid van federaal volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot. Hij is in het federaal parlement woordvoerder voor N-VA in de commissies Bedrijfsleven en Handels&Economisch Recht, maar volgt uiteraard ook lokale dossiers op .

Door de groei van de afdeling zagen wij ons zelfs verplicht om ons bestuur uit te breiden. Nieuwe mensen kwamen de ploeg versterken: Peter Huyck, 45j, kaderlid bij een groot doe-het zelf bedrijf en verantwoordelijke ruimtelijke ordening, Hilde Pauwels, 56j, verpleegkundige uit Denderbelle en Idris Van Nuffel, 30j , stafmedewerker van een groot automobielbedrijf in Brussel.”

Via een “ Traject 2012 “ worden de afdelingen door het nationaal N-VA bestuur begeleid in de opmaak van hun programma waarmee zij op 14.10.2012 naar de verkiezingen trekken.

Alle thema’s komen aan bod: wonen, sociaal beleid, ruimtelijke ordening, milieu, sport, cultuur, mobiliteit, fiscaal- en financieel beleid, erfgoed, gezin, verenigingsleven…

Karel Uyttersprot werd door het nationaal N-VA bestuur aangewezen als voorzitter voor het luik ‘Lokale Economie’ en dit op basis van zijn jarenlange ervaring bij Voka , Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen.

André Segers: “Ook in Lebbeke wordt er via werkgroepen hard gewerkt aan een degelijk en concreet programma. Momenteel heeft N-VA Lebbeke één gemeenteraadslid, Goedele Uyttersprot en twee OCMW-raadsleden, Hugo De Mol en Els Sinnaeve. Wij hopen op 14.10.2012 onze aanwezigheid in de gemeenteraad een flink stuk te verhogen en zo ook meer impact krijgen op het bestuur.

N-VA trekt naar de verkiezingen onder de slogan: “De kracht van verandering” en is klaar om in de nieuwe legislatuur, eventueel deel te nemen aan , maar zeker te wegen op het beleid.

Namens N-VA bestuur Lebbeke-Denderbelle-Wieze