woensdag 29 juni 2011

CD&V en N-VA in Lebbeke- gemeenteraadsverkiezingen 2012

De recentste dagen heeft de (nationale en regionale) media nogal wat aandacht besteed aan het voorbestaan van kartelwerkingen tussen N-VA en CD&V.

Link CD&V standpunt
Link N-VA Standpunt

Als voorzitters van CD&V Lebbeke en N-VA Lebbeke, melden wij u dat de samenwerking in kartelverband tot nu zeker positief is verlopen.

Pacta sunt servanda: beide partijen engageren er zich toe om het N-VA/CD&V-kartel te Lebbeke actief te blijven verderzetten tot de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen zelf, zal er in Lebbeke geen kartellijst CD&V/N-VA worden voorgesteld.

Elke partij zal met een eigen lijst, met sterke kandidaten en een sterk programma deelnemen aan de verkiezingen.

Andre Segers
Voorzitter N-VA Lebbeke

Bruno Leeuws
Voorzitter CD&V Lebbeke

NB: Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger, werd door het nationaal N-VA bestuur o.l.v voorzitter Bart De Wever, aangesteld tot Kartelcoordinator voor het arrondissement Dendermonde.

maandag 27 juni 2011

N-VA Lebbeke stelt "Bewonerskaart" voor

Verbouwingskaart - Tijdelijke bewoningskaart bij verbouwingen ( gekoppeld aan toegang tot containerpark indien je niet woonachtig bent te Lebbeke)

N-VA Lebbeke pleit voor de mogelijkheid tot een parkeerkaart voor mensen die een huis verbouwen gelegen bv in een blauwe zone.

Momenteel kan een Bewonerskaart enkel aangevraagd worden indien je domicilie staat waar de bewuste blauwe zone van toepassing is.

Bij grondige verbouwingen is dit niet mogelijk, gezien het huis nog niet bewoond is. Indien je in je woning wil werken is dit vervelend, als je van 's morgens tot 's avonds bezig bent of als je met een aanhangwagen werkt om materiaal af te voeren. Je parkeren net buiten de blauwe zone is in dit laatste geval absoluut geen optie. De Verbouwingskaart zou betrekking hebben op de woning zelf. Idealiter is de kaart dan ook niet gekoppeld aan één nummerplaat, gezien verschillende wagens ingezet kunnen worden: een gepensioneerde ouder die helpt bij de werken, een vriend die zijn wagen met aanhangwagen ter beschikking stelt voor het vervoer van het afval, …

Dezelfde kaart zou naast de functie van parkeerkaart ook als toegangskaart voor het containerpark kunnen gelden. Indien de verbouwers niet gedomicilieerd zijn in Lebbeke, hebben zij immers geen toegang tot het containerpark van de gemeente. Wij menen, dat gezien de verbouwingen op het grondgebied van de gemeente plaats hebben, de verbouwers in de mogelijk dienen te zijn om gebruik te maken van het containerpark van deze gemeente, zeker wanneer zij de intentie hebben om zich daar nadien te vestigen. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen met hun afval ettelijke gemeentes verder dienen te rijden om toegang te hebben tot een containerpark.

De looptijd van deze kaarten hoeft niet per definitie 1 jaar te zijn, zoals bij een bewonerskaart het geval is. Men zou ze per maand, of bv per 6 maand kunnen aanvragen,eventueel verlengbaar, afhankelijk van de omvang en de planning van de verbouwingswerken. De verbouwingskaart kan dan nadien omgezet worden in een bewonerskaart, in het geval je domicilie verplaatst wordt tijdens de looptijd van de verbouwingskaart.

Jammer genoeg gaat de meerderheid van VLD – “Spirit-SLP-De Ploeg” en SPA niet in op dit concreet voorstel dat voor heel wat nieuwe bewoners en verbouwers een goede oplossing zou zijn.”


Goedele Uyttersprot
Gemeenteraadslid
0479 37 69 91

dinsdag 21 juni 2011

Jong N-VA Lebbeke steunt de beslissing van Jeugdraad Lebbeke en Schepencollege.

Jong N-VA Lebbeke juicht de beslissing toe van de Jeugdraad Lebbeke en het College van burgemeester en schepenen omtrent het voorstel voor een speelplein voor allochtone jongeren.

Tijdens de afgelopen twee jeugdraden ( mei, juni ), waar Jong N-VA ook in zetelt, werd het punt besproken en besloot men dat een apart speelplein voor allochtone jongeren geen goed idee is.

Jong N-VA Lebbeke vindt, net als de overige jeugdverenigingen die deel uitmaken van de jeugdraad, dat de allochtonen jongeren zeker welkom zijn op alle speelpleinen, speelterreinen en jeugdverenigingen van de Gemeente Lebbeke.

Dit is tenslotte bevorderlijk voor de integratie en inburgering van deze personen in onze lokale samenleving.

Jong N-VA Lebbeke

woensdag 15 juni 2011

Volksvertegenwoordigers al één jaar zonder werk? Uittrekseltje uit TV Oost video (ivm parlementair werk zonder regering).