woensdag 23 september 2009

Actie tegen jeugdbeleid

Lebbeke - De Lebbeekse jongeren voeren actie tegen het volgens hen " belabberde jeugdbeleid". Ze delen rouwkaartjes uit om aan te klagen dat het beleid op sterven na dood is. " Het wordt hoog tijd dat de schepen van Jeugd een reanimatieplan opstart". klikt het bij de actievoerders.

De jongeren houden de symbolische rouwactie om aandacht te vragen voor de noden van de jeugd. " Het jeugbeleid is zo goed als dood in onze gemeente", zegt Vincent De Wolf van jong N-VA" Hier zou veel meer moeten bewegen, met een jeugdwerking waar vaart achter zit. Maar het gemeentebestuur is te weinig geïnteresseerd in de noden van de jongeren." £

Eén van de pijnpunten is het jeugdontmoetingscentrum JOC aan de Leo Duboisstraat. Dat wordt volgens de jongeren veel te weinig gebruikt als ontmoetingsplaats voor jongeren." Het gebouw is er wel, maar er is amper iets te doen", klikt het." In vergelijking met buurtgemeenten hinkt Lebbeke op dit vlak serieus achterop. In Dendermonde hebben zelfs bijna alle deelgemeenten een jeugdhuis en die draaien goed." Ook de vraag naar een fuifzaal blijft.

Proefproject

" De jongeren mochten bij wijze van proefproject één keer fuiven in het nieuwe gemeenschapscentrum De Biekorf en na evaluatie zou beslist worden of dit voor herhaling vatbaar is. Maar die evaluatie is er nog altijd niet, laat staan dat er werk gemaakt wordt van een alternatieve fuifzaal." Volgens de jongeren wordt de jeugdraad bovendien niet serieus genomen en is de jeugddienst onderbemand. " De jeugddienst is van goede wil, maar krijgt de nodige ondersteuning" zegt De Wolf." Bovendien moet door een gebrek aan voldoende personeel geknipt worden in activiteiten. Succesvolle intiatieven als Bellerock en Roefel worden afgevoerd of ingekrompen."

Goede moed

De jongeren hopen met hun protestactie dat er nieuw leven geblazen wordt in het jeugdbeleid. " We hadden nochtans goede moed bij de start van de legislatuur, maar de voorbije jaren bleven initiatieven uit" , zegt De Wolf." We hopen dat de schepen van Jeugd dit probleem erkent en in de toekomst actief wil meewerken aan een echt jeugbeleid."Schepen van Jeugd Ronny Heuvinck ( sp.a ) betreurt de actie. " De verwijten zijn niet allemaal terecht", stelt hij. " We nemen de jeugdraad wel serieus, maar het moet van de twee kanten komen. En op de jeugdienst vonden wat wissels plaats, zodat het wat tijd kostte om weer op volle toeren te draaien. Bovendien worden er regelmatig nieuw initiatieven opgezet, denk maar aan het eerste kleutersportkamp. Voor een fuifzaal is er geen geld, maar er is wel het engagement om één keer per jaar een fuif met optreden te laten plaatsvinden in De Biekorf."

Nele Dooms - Dendermonde - HLN - woensdag 23 september 2009

maandag 24 augustus 2009

Jong N-VA Dender op de openluchtfuif Grote Markt

Afgelopen zaterdag zakte een deel van Jong N-VA Dender begeleid met paar mensen van het Dagelijks bestuur en in aanwezigheid van Vlaams Parlementslid Matthias Diependaele af naar de plaatselijke Openluchtfuif in Dendermonde.

De Openluchtfuif werd georganiseerd voor het Dendermondse Feestcomiteit!
De plaatselijke Dendermondse deejays zorgden vanaf 21u tot 3u voor de nodige sfeer op de Grote Markt te Dendermonde.

We hebben kennis gemaakt met paar nieuwe Dendermondse N-VA bestuursleden. Zo ziet u, N-VA en Jong N-VA zitten duidelijk in de lift in het Land Van Deiremonne.

De arrondissementele voorzitter van Jong N-VA Mario Rottiers en Jong N-VA Dender Webmaster Pieter Paul Moens repeteerden alvast Het Ros beiaardlied voor de Ros beiaard Ommegang van 30 mei 2010 en gingen op gezellig uit te bol.
Aanstaande donderdag worden de zomerfestiviteiten in Dendermonde afgesloten met de jaarlijkse Katuit.

Noteer zeker in u agenda : Ros Beiaardommegang op 30 mei 2010 Deze activiteit is voor herhaling vatbaar.
Volgend jaar zijn we Weer van de partij.

Het Jong N-VA Dender bestuur

Noot : Er waren mensen van Dendermonde, Lebbeke en Hamme aanwezig

zondag 10 mei 2009

N-VA Lebbeke betreurt onverdraagzaamheid

Persbericht.

Op verschillende plaatsen in de regio Aalst, maar ook te Lebbeke, Wieze, zijn de N-VA verkiezingsborden het doelwit van graffiti en anderen beschadigingen.


De affiches van voorzitter Bert De Wever en van de Lebbeekse kandidaat André Segers* werden te Wieze, Aalstersestraat, beschadigd (zie foto).


Recent nog was André Segers het slachtoffer van verbaal geweld omwille van zijn kandidatuur bij de verkiezingen van 7 juni as.
Het bestuur van N-VA Lebbeke betreurt deze onverdraagzaamheid.


Misschien zijn zij het gevolg van de recente opiniepeilingen (oa HLN), die voor N-VA zeer hoopvol zijn, of van de positieve beoordeling van de werking van N-VA in het Vlaams en Europees Parlement.
De N-VA fractie , met fractieleider Jan Peumans,werd door De Standaard als de meest actieve aanzien en Frieda Brepoels kraag voor haar werk in het Europees Parlement van De Morgen een quotering van 3 sterren, het maximum.

Als democratische partij biedt de N-VA zich aan met een duidelijk programma, waarin meer bevoegdheden voor Vlaanderen, centraal staat.“Afrit Vlaanderen, uitrit crisis” is dan ook een veelbetekenende slogan.


Wij hebben er geen enkele moeite mee dat men er een andere mening op nahoudt, maar willen dit bespreken met tegenstanders op een volwassen en eerlijke mannier. De beste mannier in ons democratisch bestel is nog altijd dat politieke partijen hun programma voorleggen aan de kiezer.Deze beslist.

Hou je er een bepaalde mening op na, neem dan deel aan de verkiezingen.

N-VA Lebbeke hoopt dat dit incident een alleenstaand feit is. Afgezien van deze incidenten zal N-VA Lebbeke een brief richten aan de verschillende partijvoorzitters met de vraag en de wens voor een ‘propere’ campagne, met respect voor ieders mening.

Voor het N-VA bestuur Lebbeke

Hugo De Mol, Voorzitter

* André Segers staat op de lijst N-VA, op de 15° plaats, voor het Vlaams Parlement (gsm: 0497/04 56 53)

vrijdag 17 april 2009

“Kris Peeters vindt voor de tweede keer het warm water uit...”

Op donderdag 16 april stelde Vlaams Minister President Kris Peeters ( CD&V ) zijn boek "Kris Peeters in perspectief. Een warme kijk op Vlaanderen" voor.

Hierin maakte hij een speciaal hoofdstuk over de "Grondwettelijke Kamer".
Dit is een parlement dat zou samengesteld worden om de BELGISCHE grondwet te veranderen en de STAATShervorming door te drukken...In dit parlement zouden mensen zitten van de deelstaten Wallonie, Vlaanderen en Duitstalig gebied .

Vlaams Minister-President , U komt met het warm water vrees ik ?
In de Belgische Senaat, een onderdeel van het Federaal Parlement, zitten er naast een Franstalige en Nederlandstalige verkozenen ook Gemeenschapssenatoren.

Gemeenschapssenatoren zijn mensen die door DE DEELSTATEN worden aangeduid om te zetelen in de SENAAT van het FEDERAAL Belgie; Vlaanderen telt 10 gemeenschapssenatoren en Wallonie 10 en Duitstalige gebied 1...

En vergeet niet een paar jaar geleden was er nog sprake om deze Senaat af te schaffen vanwege overbodig, nu willen ze al een tweede senaat uitvinden...

Pieter Paul Moens en Andre Segers

donderdag 26 maart 2009

Zang en Kwisavond 2009


Pieter , webmaster van André en raadslid Goedele steunen André in zijn campagne

Het bestuur van Jong N-VA Lebbeke, samen met de voorzitter Jong N-VA Dender en nationaal voorzitter David Manaigre


zondag 15 maart 2009

Ruimere kinderbijslag voor 16-21 jarige gehandicapten

Beste Persmedewerker,

PERSMEDEDELING Ruimere kinderbijslag voor 16-21 jarige gehandicapten
Initiatief van Pieter Paul Moens

Kinderen, geboren na 1992 en die te kampen hebben met een handicap, kunnen genieten van een verhoogd kindergeld.

Jongeren, geboren voor 31.12.1992 vielen, om budgettaire redenen, uit de boot. Pieter Paul Moens (20 j) bond de kat de bel aan.

André Segers, ondervoorzitter N-VA Lebbeke verduidelijkt:” Pieter Paul Moens lijdt zelf aan een handicap. Hij lijdt aan het Aspergersyndroom, een vorm van Autisme.

Het loutere feit van voor of juist na 1 januari 1993 geboren te zijn, was bepalend of men het verhoogde kindergeld kreeg of niet.Hij nam het initiatief deze discriminatie weg te werken via een parlementaire tussenkomst van N-VA volksvertegenwoordiger Sarah Smeyers.

Minister Sociale zaken Onkelinx en staatssecretaris Fernandez hedden hier oor naar en zullen , jongeren, ook geboren voor 31.12.92 dit verhoogde kindergeld toekennen. Het gaat om zowat 4000 jongeren die hiervan zullen genieten.Het is de tweede maal dat Pieter Paul Moens erin slaagt om een belangrijk initiatief voor gehandicapten op de agenda te krijgen.

Vorig jaar was hij initiatiefnemer voor een ‘Auti-pas’, een pas die personen die aan autisme lijden, steeds bij zich zouden dragen zodat hulpverleners zouden weten hoe te reageren in geval van problemen. Dit voorstel is nog in behandeling. En nu neemt hij het weer op voor deelgenoten van tussen de 16 en de 21 jaar voor een verhoogd kindergeld.”
Pieter Paul Moens is 2 ° jaarsstudent aan de Hogeschool Gent Campus Aalst, waar hij een ICT-informaticaopleiding volgt, hij is tevens aktief binnen Jong N-VA Lebbeke en Jong N-VA Dender.

Voor N-VA Lebbeke
Hugo De Mol , Voorzitter
André Segers, Ondervoorzitter GSM 0479 045 653

zaterdag 21 februari 2009

N-VA Congres Hasselt, een verslag.

Zaterdag laatstledende zijn wij, samen met vele honderde aanwezigen, op het partijcongres van N-VA in de Grenslandhallen te Hasselt.

De Limburgers waren de gastheren voor dit geweldige congres dat gecombineerd werd met Plopsa indoor voor de kinderen.
De N-VA is immers een gezinspartij. Dit congres was de afsluiter van onze précampagne ( “meer Vlaanderen minder Crisis” ).

Met een alternatieve actie in Wallonie werd eveneens het nieuws gehaald ( préjuges ).De parlementsleden Helga Stevens, Mark De Mesmaeker, Geert Bourgeois, Jan Peumans, Frieda Brepoels en Bart De Wever gaven ons een boeiende uiteenzetting in de aanloop van de Vlaamse en Europese verkiezingen op 7 juni 2009.

Ook werd uitgehaald naar de Open VLD en de CD&V: Wij zijn de enige partij die WOORD gehouden heeft.

Daarnaast werden ook de Jongeren van N-VA ( Jong N-VA ) in de bloemetjes gezet. Ze zijn in volle groei. Voor Sebastian Luyten was het zijn laatste dag als Nationaal voorzitter van de Jongeren. Voo Regio Dender werd Jeroen Huylebroeck afgevaardigd.De N-VA staat op de politieke kaart in VLAANDEREN.

De N-VA is nodig voor de échte Vlamingen en voor een zelfstandig Vlaanderen.We zijn bij bepaalde dossiers belangrijke grondleggers geweest.Ik verwijs bv naar het Vlaams inburgeringsbeleid van Marino Keulen ( De N-VA heeft dit uitgestippeld op ons Congres in Leuven ( zaterdag 4 en zondag 5 mei 2002 )
Ik besluit met de woorden van Geert Bourgeois die de N-VA en Obama citeert “Ja, wij kunnen hét ook”

Hierbij vind je nog een filmpje van de Vlaamse Leeuw op het Congres. Je herkent de n-va’er Andre Segers.

Pieter Paul Moens en Andre Segers

dinsdag 17 februari 2009

72ste Vlaams Nationaal Zangfeest

Op het 72ste Vlaams Nationaal Zangfeest was ook Jong N-VA Dender van de partij, vertegenwoordigd door Pieter Paul Moens (Lebbeke) en Mario Rottiers (Dendermonde)!

Pieter Paul Moens, Mario Rottiers

Het zangfeest was in de eerste plaats een feestelijk gebeuren waarbij prachtige Vlaamse liederen door jong en oud werden meegezongen. Uiteraard stond deze editie ook in het teken van de nakende verkiezingen.
Vooral de CD&V was hierbij kop van jut, daar zij de Vlaamse kiezers hebben voorgelogen en bedrogen.
Met een uitgesproken Vlaams programma hebben zij een sterk mandaat van de kiezer gekregen, maar toen het er echt op aan kwam hebben zij Vlaanderen in de steek gelaten en gekozen voor het Belgische Staatsmanschap.
Tot tweemaal toe hebben zij een regering gevormd met een Vlaamse minderheid en hun zogezegde staalharde garanties met de Walen dat deelakkoorden konden gesloten worden voor die reeds lang broodnodige staatshervorming, bleken niets dan loze woorden en gebakken lucht.

Op het zangfeest werd dan ook uitdrukkelijk gevraagd aan de aanwezigen om op 7 juni hun stem te geven aan de politici die woord blijven houden en kiezen voor Vlaanderen!
Op het Zangfeest waren ook nog andere leden van Lebbeke aanwezig, o.a Hubert en Lutgart.

donderdag 5 februari 2009

Nieuw Bestuur Jong N-VA Dender


Jeroen Huylebroeck, Pieter Paul Moens, Vincent De Wolf, Goedele Uyttersprot, Thomas Hilgert, Mario Rottiers, Bartel Willems, Jelle D'eer, An Vervliet, Thomas Hilgert ( Waasmunster ) en Jelle D’eer ( Hamme ) werden gecoopteerd in het bestuur van Jong N-VA Dender.
Afwezige : Tom Moens