zondag 17 april 2011

Historisch pand ’t Oud Gemeentehuis Wieze wordt verkocht

N-VA Wieze/Lebbeke wenst dringend een duurzame oplossing..

Wieze beschikt over een van de mooiste dorpskernen uit een verre omtrek.


Naast de pas gerenoveerde St Salvatorkerk staan er ook een aantal burgerwoningen die getuigen zijn van het economisch verleden van Wieze.

Een van de meest authentieke gebouwen is echter  ‘t Oud Gemeentehuis, voormalig café en oa vele jaren het repetitielokaal van de Koninklijke  Harmonie van Wieze.

De heer en mevrouw Karel en Erna De Wolf waren de laatste uitbaters, zij verlieten ’t Oud Gemeentehuis in oktober 2009.

Ondertussen staat het te verkommeren.

Zowel het Dorpsgezicht als ’t Oud Gemeentehuis zijn beschermde gebouwen.

N-VA klaagt dit verval reeds maanden aan (cfr oa ’t Wielebelleke van september 2010) en vraagt een oplossing.

Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger: Wij namen contact met de NV Diepensteyn, beter bekend als Brouwerij Palm en eigenaar van het gebouw met de vraag naar de bestemming van dit pand..

NV Diepensteyn vertelde dat zij de gemeente Lebbeke een plan hadden voorgesteld voor renovatie en herbestemming maar dat de gemeente geen belangstelling toonde.

Wij pleegden ook overleg met de diensten van Onroerend Erfgoed evenals met de bevoegde minister voor Monumenten en Landschappen, de heer Geert Bourgeois .

Samen met de eigenaar, Diepensteyn, werd nagegaan welke de mogelijkheden van betoelaging zijn  vanuit de Vlaamse Overheid en eventuele aanvullende mogelijkheden van de provincie.

N-VA- voorstel: Wieze beschikt over een prachtige dorpskern, met een aantal uitstekende Horeca-zaken en voldoende parkeergelegenheden in de onmiddellijke omgeving.

Laat dit een toeristische troef zijn, bv als belangrijk vertrekpunt in het Fietsen-knooppunten-netwerk of voor dagrecreatie.

’t Oud Gemeentehuis zou dan bv een thema-taverne/café kunnen worden met het accent op de drie producten waar Wieze sterk in is/was: Bier-Chocolade en Bloemen.

Een ander gedeelte van ’t Oud Gemeentehuis zou kunnen omgevormd worden voor handelsruimte, bv bloemenzaak, geschenken, chocoladeboetiek,….

Dit voorstel werd door de NV Diepensteyn onderzocht op zijn commerciële haalbaarheid de conclusie is evenwel negatief : voor ’t Oud Gemeentehuis zal een koper gezocht worden.

Sinds de laatste bewoners het pand verlieten is staat van het gebouw alleen maar slechter geworden. De eigenaars hebben beloofd om de nodige instandhoudingswerken uit te voeren.

Hoe langer het gebouw leeg staat en niet grondig hersteld wordt, hoe meer de kosten van renovatie zullen oplopen.

Wij dringen er bij de bevoegde overheden dan ook op aan om de nodige stappen te ondernemen om aan deze toestand een einde te maken:

De Inspectiediensten van Onroerend Erfgoed dienen een proces-verbaal van verwaarlozing op te maken over de slechte toestand .

De Gemeente Lebbeke moet de nodige maatregelen treffen tegen deze leegstand van dit historisch en beschermd gebouw, en moet de nodige herstellingswerken bevelen om de veiligheid te waarborgen.
Van de NV Diepensteyn verwachten wij dat zij haar verantwoordelijkheid neemt tot herstel en tot het zoeken naar een duurzame oplossing.

Het is niet aanvaardbaar dat zij een dergelijk pand laten verwaarlozen en nadien te koop aanbieden, de kosten lopen ondertussen torenhoog op.

Karel Uyttersprot: dit is een dossier dat in Wieze zeer sterk leeft. Een Wiezenaar is , terecht, fier op zijn dorp en zijn dorpskern. Het kan niet dat deze toestand nog lang duurt. De Vlaamse Overheid en de Proincie voorzien ruime middelen om de herstellingswerken te betoelagen. Wij vragen dat ook de gemeente Lebbeke en de eigenaar hun verantwoordelijkheid nemen om tot een oplossing te komen. Want ook al wordt het pand verkocht, dan nog zullen de verschillende partijen moeten gaan samenzitten en samenwerken.


De heer Rik Vermeir, voorvechter voor het behoud van ’t Oud Gemeentehuis en van het historisch erfgoed van Wieze, organiseert op 19 juni naar aanleiding van Rita Kermis, samen met een aantal medestanders, een wandeling door Wieze.


Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger
0497 522 800

woensdag 13 april 2011

Sterke stijging aantal leden N-VA Lebbeke

De N-VA Lebbeke noteert de laatste maanden een sterke stijging van haar ledenaantal.

Wij noteren een toename van maar liefst 30 % weet voorzitter André Segers te melden.

“Hiermee zit N-VA en zeker ook N-VA Lebbeke duidelijk in de lift en blijkt de verkiezingsoverwinning van 13 juni 2010 geen eendagsvlieg te zijn..

Waar andere partijen te kampen hebben met een belangrijke daling van hun ledenaantal is de N-VA de enige partij die haar ledenaantal ziet stijgen.”

Karel Uyttersprot, federaal volksvertegenwoordiger, bevestigt deze gegevens: “ook nationaal kent N-VA een nooit geziene stijging van haar leden wat zich zeker ook in Lebbeke manifesteert.

Wij halen in onze gemeente betere cijfers dan in de gloriedagen van de Volksunie. Merkwaardig hierbij is het feit dat het in vele gevallen gaan om spontane aansluitingen.

Ze komen uit zowel Lebbeke, Denderbelle als Wieze en wij noteren nieuwe leden in alle leeftijds- en beroepscategorieën. Vele nieuwe gezichten worden lid.

Een bijzonder prettige vaststelling, als men weet dat de N-VA Lebbeke reeds een van de hoogste penetratiegraden van de provincie kan voorleggen.

André Segers, voorzitter 0470/58 65 01
Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger, 0497/522 800

zaterdag 9 april 2011

Jong N-VA Lebbeke en Jong N-VA Nationaal pleiten voor een Vlaamse Autipas in Vlaanderen.

Autisme ligt Jong N-VA Lebbeke nauw aan het hart. Eén van onze bestuursleden, Pieter Paul Moens, heeft zelf een autismespectrumstoornis, nl. het syndroom van Asperger.

Reeds in 2008 lanceerde Pieter Paul Moens ( Jong N-VA Lebbeke ) het idee om een Vlaamse Autipas voor personen met een autismespectrumstoornis in te voeren. Het concept is afkomstig uit Engeland. Een dergelijke pas bevat verschillende typische kenmerken die het gevolg zijn van de stoornis van de houder. Deze gegevens bieden nuttige informatie voor hulpverleners in een crisissituaties of in contacten met diverse instanties.

Toenmalige Minister Vanackere toonde in eerste instantie interesse, maar na een negatief advies van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ( VAPH ) belandde het voorstel in de prullenmand. Het al dan niet invoeren van een Autipas werd daarbij doorgeschoven naar de belangenverenigingen (Vlaamse Vereniging Autisme).
Ook huidig minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil niet verder gaan dan het “overwegen om het initiatief m.b.t. de Autipas te faciliteren en te promoten”, zo blijkt uit een antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Helga Stevens.

Net als Kim Van Cauteren, nationaal voorzitter van Jong N-VA, betreurt Pieter Paul Moens dat de Vlaamse Overheid het idee van de Autipas niet wil ondersteunen.

Een dergelijk systeem bestaat op dit moment reeds in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Zowel personen met een autismespectrumstoornis als hun omgeving zijn er laaiend enthousiast over de Autipas. De eenvoudige en duidelijke wijze waarop de Autipas de nodige informatie over de houder ervan verschaft, kan op veel bijval rekenen.

Pieter Paul Moens : “Nochtans bestaan er reeds verschillende soorten passen in Vlaanderen o.a een dovenpas , een diabetespas , een kaart voor de ziekte van de Von Willebrand .” Hij begrijpt niet waarom er dan geen pas kan ingevoerd worden voor personen met een autismespectrumstoornis.

Kim Van Cauteren: “Wij vragen dat minister Vandeurzen zich ertoe engageert om de Autipas te ontwikkelen in samenwerking met de belangenverenigingen. De Vlaamse Overheid mag personen met een autismespectrumstoornis niet langer in de kou laten staan!”