donderdag 14 juli 2011

Jong N-VA Dender reikte eerste “Denderoorkonde” uit aan organisatoren van M’Eire Morough Folkfestival

Op 12 juli 2011 reikte Jong N-VA Dender de eerste “Denderoorkonde” uit aan M’eire Morough.

Uitreiking "Denderoorkonde"

Waardering

“Met deze oorkonde wensen wij onze waardering te tonen aan personen of organisaties die op een positieve wijze een bijdrage leveren aan onze samenleving.”, verklaart Vincent De Wolf (voorzitter)

Waarom M’Eire Morough?

Morough Folkfestival
dat sinds 2003 een vaste waarde geworden is hier in de Denderstreek.
Het festival biedt elk jaar gevarieerd programma aan waaronder een familiedag waar niet alleen folkmuziek centraal staat maar waar ook de diverse randactiviteiten zoals highland games, schapendrijven, druiden en zoveel meer zeer gesmaakt worden. De familiedag is trouwens gratis toegankelijk.

Sinds 2007 wordt er ook een kleinkunstavond ingericht waarbij het betere Nederlandstalige lied weerklinkt. Jan De Wilde, Willem Vermandere, Hannelore Bedert, Eva De Roovere en vele anderen stonden er reeds op het podium.

Wanneer men het programma bekijkt doorheen de jaren heen dan kan men vaststellen dat dit nog een festival is met een hart en een ziel. We wensen dan ook de organisatie onze waardering te tonen door aan hen onze eerste Denderoorkonde te overhandigen. Het lijkt ons immers niet eenvoudig om dergelijk evenement jaarlijks succesvol in te richten.

Het is een gedurfd initiatief en dat verdient alle lof.

Zonder Vanthilt en andere poeha

“Het M’Eire Moroughfestival bewijst dat deze regio ook zonder Villa Vanthilt of Mijn Restaurant positief in de kijker kan komen.”, aldus voorzitter Vincent De Wolf.

“Ook de aandacht dat dit festival schenkt aan de volksmuziek en –cultuur doet ons veel plezier en daarenboven zijn het dan ook nog toffe jongens en meisjes”, deze slotwoorden van de arrondissementele jongerenvoorzitter kon op heel wat applaus rekenen.

Jong N-VA Dender met Kris Van Dijck

maandag 11 juli 2011

Lebbeke : Vl​ag met de Leeuw !


Vandaag doorkruisen bestuursleden van N-VA Lebbeke alle straten van de gemeente.Zowel in Lebbeke, Belle als Wieze bezoeken wij allen die een Leeuwenvlag uithangen.

Wij bedenken hen met een gele roos en met een uitnodiging op zondag as met ons een pint te komen drinken in ’t Toreken.

Bij de roos is dan ook een brief gevoegd drankbonnetjes.

Voor het bestuur,

André Segers

voorzitter

Karel Uyttersprot

verantwoordelijke communicatie

vrijdag 8 juli 2011

Nota formateur Di Rupo: evaluatie N-VA

INLEIDING

Zoals jullie weten, hebben wij de nota van EDR de voorbije dagen bijzonder grondig bestudeerd. Aan deze nota is immers duidelijk hard gewerkt en dat verdient sowieso respect. Onze studiedienst en technische medewerkers hebben alle voorstellen van de formateur nauwkeurig geanalyseerd en – in de mate van het mogelijke – de impact ervan becijferd. Onze conclusies ga ik u nu vandaag toelichten.
Toen ik de eerste verslaggeving over de nota hoorde en las, moet ik zeggen dat ik hoopvol gestemd was. Ik besefte uiteraard dat de waarheid wellicht niet zo rooskleurig was als door sommigen werd voorgespiegeld en dat er wellicht heel wat dubbele bodems in de nota zouden zitten, maar toch geloofde ik dat we minstens naar een “ja, maar” zouden kunnen gaan. Ik hoopte het alvast.
Maar helaas. Na een grondige lectuur van de nota en na het lezen van de technische analyses van mijn medewerkers is het mij duidelijk geworden dat deze nota voor de N-VA echt geen goede basis is voor verdere onderhandelingen. Zoals de formateur terecht opmerkte enkele dagen geleden: wie “ja” zegt op deze nota, moet oprecht geloven dat onderhandelingen kunnen slagen. Ik moet toegeven: met de beste wil van de wereld geloof ik echt niet dat onderhandelingen op basis van deze nota tot succes kunnen leiden.

Ik licht u dadelijk onze bezwaren meer in detail toe, maar ik vat ze alvast kort voor u samen: