woensdag 6 juni 2007

Jong N-VA in Lebbeke.Een initiatief waar Pieter aan meegewerkt heeft, krijgt nu zijn uitvoering (Het Nieuwsblad 06-06-2007) :

Jong N-VA


LEBBEKE - Het schepencollege erkende Jong N-VA, na positief advies van de
Gemeentelijke Jeugdraad, als politieke jongerenvereniging. Van de vijftien
stemgerechtigde jeugdverenigingen namen er acht aan de stemming deel: drie
stemden voor, drie onthielden zich en twee lieten een neen-stem horen. Jong N-VA
komt pas in het werkingsjaar 2007-2008 in aanmerking voor gemeentelijke
subsidies. (pvr)