donderdag 19 mei 2011

’t Oud Gemeentehuis te Wieze wordt gerenoveerd

N-VA Wieze/Lebbeke bijzonder verheugd.

’t Oud Gemeentehuis, gelegen op het Dorp te Wieze is een geklasseerd gebouw, evenals het dorpsplein .
Deze herberg staat sinds september 2009 leeg en staat in verval.


Deze morgen had, op initiatief van volksvertegenwoordiger Karel Uyttersprot een overleg plaats over de toekomst en bestemming van dit gebouw op het kabinet van vice- ministerpresident Geert Bourgeois, bevoegd voor onroerend erfgoed. Aanleiding was de plannen tot verkoop door de eigenaar.
Naast de bevoegde kabinetsmedewerker namen ook de heer Jozef Dauwe-deputé van de provincie Oost-Vlaanderen, het gemeentebestuur, de diensten van Onroerend Erfgoed, de geëngageerde Wiezenaar Rik Vermeir, de eigenaar van het gebouw de NV Diepensteyn en Karel Uyttersprot, deel aan het overleg.

De NV Diepensteyn, beter bekend als de brouwerij Palm, deelde hierop mee dat zij afziet van de aangekondigde verkoop van het pand maar, in tegenstelling tot vroegere berichten over gaat tot restauratie van het pand. Het zal zijn oorspronkelijke bestemming, namelijk café met vergaderruimte terugkrijgen.


Karel Uyttersprot: “Dit is buiten verwachting. Na de vorige berichten was het onzeker wat de toekomst zou zijn. Vanuit die onzekerheid heb ik, in samenwerking met het kabinet van minister Bourgeois, alle betrokkenen samengebracht. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd met de aangekondigde renovatie. De café zal veel ruimer zijn, de vergaderaccommodatie wordt aangepakt en het blijft een gezellige dorpscafé. Belangrijk is ook het feit dat de eigenaar een beroep doet op ambachts- en stielmannen uit de streek voor de verbouwing en renovatie van het dak, het sanitair,de ramen,het kaleien van de gevel, de verwarming,…en dit met respect voor het geklasseerde gebouw. Wij zijn dan ook bijzonder blij dat onze actie vruchten afwerpt”.

NV Diepensteyn wil zich engageren voor de noodzakelijke restauratieve werken maar wenst hiervoor ook garanties voor de financiering van de restauratieve werken. Als geklasseerd gebouw kan de eigenaar een beroep doen op betoelaging vanuit de diensten van het kabinet van minister Bourgeois terwijl ook de provincie en de gemeente, zoals gebruikelijk, hun duit in het zakje doen.
Iedereen is dan ook zeer tevreden met de nieuwe wending en de plannen van NV Diepensteyn.

Karel Uyttersprot
Volksvertegenwoordiger
0497 522 800

vrijdag 13 mei 2011

Maak van Dendermondse gevangenis een gesloten jeugdinstellingDeze morgen bracht een delegatie van N-VA mandatarissen en bestuursleden een bezoek aan de gevangenis van Dendermonde. De klemtoon hierbij lag voornamelijk op de toekomstige bestemming van de oude gevangenis, nadat de nieuwe gevangenis in gebruik is genomen.

Uit parlementaire vragen die ik hierover stelde aan de bevoegde ministers is er nog geen nieuwe bestemming bepaald. N-VA legt de nadruk op Dendermonde als penitentiair centrum en pleit om, na een grondige renovatie, de gevangenis aan te wenden als gesloten jeugdinstelling.

donderdag 12 mei 2011

Geert Bourgeois en gedenktekens oorlog Dendermonde, Oudegem en Wieze

Minister Geert Bourgeois heeft de Oorlogsgedenktekens van Dendermonde, Oudegem en Wieze voorlopig beschermd. Dit is een eerste fase tot definitieve bescherming.
Dendermonde: monument WOI en WOII gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van de stad (Heldenplein) en monument voor de slachtoffers van Oudegem (Ouburg).

Lebbeke: monument voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Wieze -) foto in bijlage (Kerkhofstraat).


Karel Uyttersprot, volksvertegenwoordiger N-VA is verheugd met deze beslissing. “Ons onroerend erfgoed is immers het waardevol historisch patrimonium dat de vorige generaties ons hebben nagelaten, en dat wij, als goede rentmeesters, aan de volgende generaties in een zo goed mogelijke staat moeten doorgeven.”

In principe volgt nu, na het doorlopen van de procedure met onder meer een openbaar onderzoek, binnen het jaar de definitieve bescherming van de heldenmonumenten en gedenktekens.