maandag 10 juni 2013

Handipas wordt Autipas voor personen met een autismespectrumstoornis ( ASS)

Beste Persmedewerker,

Pieter Paul Moens, actief binnen Jong N-VA Lebbeke, is al lang een pleitbezorger voor het invoeren van een “Autipas” voor personen met autisme of personen met  een Autismespectrumstoornis .

Pieter Paul die zelf een autismespectrumstoornis heeft, die zelf het syndroom van asperger ( een vorm van autisme heeft, die blij met “De Vlaamse Autipas dient om personen met een Autisme spectrum stoornis te helpen in noodsituaties. Zo kan de persoon met zo’n pas, in moeilijke situaties, uitleggen wat zijn autisme specifiek inhoudt. Deze autipas zou gepersonaliseerd moeten worden van persoon tot persoon en hebben zo een makkelijke methode om aan hulpverleners uit te leggen wat hun problematiek is “

N-VA bestuur LebbekeInitiatief van De Vlaamse Autipas leidt tot “Handipas”

Het voorstel van Jong N-VA Nationaal en Jong N-VA Lebbeke  tot invoering van“de Vlaamse Autipas”, dat reeds in oktober 2007 werd voorgesteld  door Vlaams Parlementslid Helga Stevens, wordt geconcretiseerd in de  “Handipas” op het nationaal niveau.

Pieter Paul Moens,die zelf  het autismesyndroom ( asperger ) heeft, die zelf het syndroom van asperger ( een vorm van autisme heeft ), lag mede aan de basis van dit initiatief, om net als in Nederland een Autipas in te voeren.

De Vlaamse Autipas dient om personen met een Autisme spectrum stoornis te helpen in noodsituaties. Zo kan de persoon met zo’n pas, in moeilijke situaties,  uitleggen wat zijn autisme specifiek inhoudt. Deze autipas zou gepersonaliseerd moeten worden van persoon tot persoon en  hebben zo 
een makkelijke methode om aan hulpverleners  uit te leggen wat hun problematiek is.

Na een reeks van vragen door Helga Stevens aan de Vlaamse  ministers van sociale zaken, Steven Vanackere en zijn opvolger, Jo van Deurzen, is er een oplossing voor de personen met een Autismespectrumstoornis in het verschiet, namelijk de handipas.

 “De Vlaamse Autipas” wordt meegenomen in een nationaal model.
  • Het antwoord  :
“….
Het initiatief van "Autipas" werd meegenomen in het initiatief om de "Handipas" in te voeren in Belgie. "Handipas" is onderwerp van bespreking binnen een werkgroep van de Interministeriele Conferentie Welzijn, Sport & Familie, waaraan het VAPH deelneemt en waarvan Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezin en Personen met een Handicap initiatiefnemer is..” 

( Staatsecretaris die hiervoor instaat is Philippe Courard van de PS )

Pieter Paul Moens ( Jong N-VA Lebbeke ) : “ Ik hoop dat de interministriële conferentie Welzijn, Sport & Familie overgaat tot het effectief invoeren van de  Handipas. Tevens raad ik een betere samenwerking aan tot de erkenning van mensen met Handicap op Vlaams en Federaal Niveau, door maar 1 uniforme aanvraag te doen in plaats van 2. De dag van vandaag moet men voor een tegemoetkoming op Federaal Niveau een aanvraag doen én op Vlaams Niveau dezelfde erkenning bij Vlaams Agentschap voor personen met handicap aanvragen moet met eveneens een aanvraag indienen bij het Vlaams Agentschap voor persoenen met een handicap ( VAPH ) . Een enkele aanvraag op Vlaams niveau zou moeten volstaan. Ik roep op, om in afwachting dat dit volledig Vlaamse materie wordt, tot het uitwisselen van de gegevens tussen Vlaams en Federaal niveau. Het gaat om over dezelfde onderzoeken bij de Vlaamse controleartsen en de Federale controleartsen. Daarom roep ik Staatsecretaris voor Sociale Zaken, Gezin en Personen met handicap, Philippe Courard van de PS op tot deze samenwerking om de verschillen op Vlaams en Federaal niveau weg te werken.”

Pieter Paul Moens
Jong N-VA
N-VA Lebbeke
0494 33 42 07