zaterdag 21 februari 2009

N-VA Congres Hasselt, een verslag.

Zaterdag laatstledende zijn wij, samen met vele honderde aanwezigen, op het partijcongres van N-VA in de Grenslandhallen te Hasselt.

De Limburgers waren de gastheren voor dit geweldige congres dat gecombineerd werd met Plopsa indoor voor de kinderen.
De N-VA is immers een gezinspartij. Dit congres was de afsluiter van onze précampagne ( “meer Vlaanderen minder Crisis” ).

Met een alternatieve actie in Wallonie werd eveneens het nieuws gehaald ( préjuges ).De parlementsleden Helga Stevens, Mark De Mesmaeker, Geert Bourgeois, Jan Peumans, Frieda Brepoels en Bart De Wever gaven ons een boeiende uiteenzetting in de aanloop van de Vlaamse en Europese verkiezingen op 7 juni 2009.

Ook werd uitgehaald naar de Open VLD en de CD&V: Wij zijn de enige partij die WOORD gehouden heeft.

Daarnaast werden ook de Jongeren van N-VA ( Jong N-VA ) in de bloemetjes gezet. Ze zijn in volle groei. Voor Sebastian Luyten was het zijn laatste dag als Nationaal voorzitter van de Jongeren. Voo Regio Dender werd Jeroen Huylebroeck afgevaardigd.De N-VA staat op de politieke kaart in VLAANDEREN.

De N-VA is nodig voor de échte Vlamingen en voor een zelfstandig Vlaanderen.We zijn bij bepaalde dossiers belangrijke grondleggers geweest.Ik verwijs bv naar het Vlaams inburgeringsbeleid van Marino Keulen ( De N-VA heeft dit uitgestippeld op ons Congres in Leuven ( zaterdag 4 en zondag 5 mei 2002 )
Ik besluit met de woorden van Geert Bourgeois die de N-VA en Obama citeert “Ja, wij kunnen hét ook”

Hierbij vind je nog een filmpje van de Vlaamse Leeuw op het Congres. Je herkent de n-va’er Andre Segers.

Pieter Paul Moens en Andre Segers

dinsdag 17 februari 2009

72ste Vlaams Nationaal Zangfeest

Op het 72ste Vlaams Nationaal Zangfeest was ook Jong N-VA Dender van de partij, vertegenwoordigd door Pieter Paul Moens (Lebbeke) en Mario Rottiers (Dendermonde)!

Pieter Paul Moens, Mario Rottiers

Het zangfeest was in de eerste plaats een feestelijk gebeuren waarbij prachtige Vlaamse liederen door jong en oud werden meegezongen. Uiteraard stond deze editie ook in het teken van de nakende verkiezingen.
Vooral de CD&V was hierbij kop van jut, daar zij de Vlaamse kiezers hebben voorgelogen en bedrogen.
Met een uitgesproken Vlaams programma hebben zij een sterk mandaat van de kiezer gekregen, maar toen het er echt op aan kwam hebben zij Vlaanderen in de steek gelaten en gekozen voor het Belgische Staatsmanschap.
Tot tweemaal toe hebben zij een regering gevormd met een Vlaamse minderheid en hun zogezegde staalharde garanties met de Walen dat deelakkoorden konden gesloten worden voor die reeds lang broodnodige staatshervorming, bleken niets dan loze woorden en gebakken lucht.

Op het zangfeest werd dan ook uitdrukkelijk gevraagd aan de aanwezigen om op 7 juni hun stem te geven aan de politici die woord blijven houden en kiezen voor Vlaanderen!
Op het Zangfeest waren ook nog andere leden van Lebbeke aanwezig, o.a Hubert en Lutgart.

donderdag 5 februari 2009

Nieuw Bestuur Jong N-VA Dender


Jeroen Huylebroeck, Pieter Paul Moens, Vincent De Wolf, Goedele Uyttersprot, Thomas Hilgert, Mario Rottiers, Bartel Willems, Jelle D'eer, An Vervliet, Thomas Hilgert ( Waasmunster ) en Jelle D’eer ( Hamme ) werden gecoopteerd in het bestuur van Jong N-VA Dender.
Afwezige : Tom Moens