zondag 10 mei 2009

N-VA Lebbeke betreurt onverdraagzaamheid

Persbericht.

Op verschillende plaatsen in de regio Aalst, maar ook te Lebbeke, Wieze, zijn de N-VA verkiezingsborden het doelwit van graffiti en anderen beschadigingen.


De affiches van voorzitter Bert De Wever en van de Lebbeekse kandidaat André Segers* werden te Wieze, Aalstersestraat, beschadigd (zie foto).


Recent nog was André Segers het slachtoffer van verbaal geweld omwille van zijn kandidatuur bij de verkiezingen van 7 juni as.
Het bestuur van N-VA Lebbeke betreurt deze onverdraagzaamheid.


Misschien zijn zij het gevolg van de recente opiniepeilingen (oa HLN), die voor N-VA zeer hoopvol zijn, of van de positieve beoordeling van de werking van N-VA in het Vlaams en Europees Parlement.
De N-VA fractie , met fractieleider Jan Peumans,werd door De Standaard als de meest actieve aanzien en Frieda Brepoels kraag voor haar werk in het Europees Parlement van De Morgen een quotering van 3 sterren, het maximum.

Als democratische partij biedt de N-VA zich aan met een duidelijk programma, waarin meer bevoegdheden voor Vlaanderen, centraal staat.“Afrit Vlaanderen, uitrit crisis” is dan ook een veelbetekenende slogan.


Wij hebben er geen enkele moeite mee dat men er een andere mening op nahoudt, maar willen dit bespreken met tegenstanders op een volwassen en eerlijke mannier. De beste mannier in ons democratisch bestel is nog altijd dat politieke partijen hun programma voorleggen aan de kiezer.Deze beslist.

Hou je er een bepaalde mening op na, neem dan deel aan de verkiezingen.

N-VA Lebbeke hoopt dat dit incident een alleenstaand feit is. Afgezien van deze incidenten zal N-VA Lebbeke een brief richten aan de verschillende partijvoorzitters met de vraag en de wens voor een ‘propere’ campagne, met respect voor ieders mening.

Voor het N-VA bestuur Lebbeke

Hugo De Mol, Voorzitter

* André Segers staat op de lijst N-VA, op de 15° plaats, voor het Vlaams Parlement (gsm: 0497/04 56 53)